Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

I SA/Bd 694/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-01-31

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Skarżący powołując się na przepisy art. 21 ust. 1 pkt 48 oraz art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób...
fizycznych i art. 14 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw stwierdził, iż otrzymane środki...