Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X
  • Skarżony

I SA/Wr 257/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-04-23

/, obciążają dochód po opodatkowaniu i są dokonywane we właściwym urzędzie skarbowym, w terminach określonych dla wpłat zaliczek podatku dochodowego., Pismem z dnia 21 grudnia...
wynosiła 1.395.810,62 zł, natomiast kwota brutto - zwiększona o 22 procent podatek VAT - wynosiła 1.702.888,96 zł. Jako podstawę ustalenia sankcji z tytułu sprzedaży...

I SA/Lu 983/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-10-10

zaliczki podatku dochodowego, w którym to terminie winna być wpłacona sankcja ekonomiczna, do dnia wydania zaskarżonej decyzji., W skardze złożonej do Sądu, uzupełnionej pismem...

IV SA 1776/00 - Wyrok NSA z 2002-05-28

. Ustalono termin dla wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, lecz przepis art. 28 ust. 1 ustawy o badaniach i certyfikacji został od dnia 10 września 1999 r. zmieniony /Dz.U....