Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

VII SA/Wa 1332/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-28

mają zastosowanie przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). Organ zauważył, że w oparciu o art. 67a...
Ordynacji Podatkowej organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej może podejmować ewentualne decyzje w przedmiocie umorzenia w całości lub części płatności (kary), a także rozłożenia...

III SA/Łd 84/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-02-16

), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076 i 2105), postępowań...
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

III SA/Łd 83/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-02-16

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598, 2076 i 2105), postępowań, o których mowa w dziale V...
. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań...

IV SAB/Gl 134/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-22

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw (art. 3 § 2 pkt 9 p.p.s.a.). Oznacza to, że sądy...
prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach (pkt 4a)., W tym miejscu przyjdzie zaznaczyć, że z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia...

III SA/Wr 146/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-09

, gdy sprawa w sposób pośredni bądź pośredni ma swe źródło w obowiązku podatkowym, zdefiniowanym w art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r...
ze wskazaniem skarżącej - '[..]' B. P., K. M. Spółka Jawna, reprezentować miał ja w postępowaniu K. M., będący doradcą podatkowym. Adres Kancelarii podatkowej działającego...

III SA/Gl 1062/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-11

. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...
przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach; opinie zabezpieczające i odmowy wydania decyzji zabezpieczających;, 5) akty prawa miejscowego organów...

II OSK 1304/07 - Wyrok NSA z 2007-11-09

publicznej zakaz dowolności zmiany ustanawiają jedynie przepisy prawa procesowego (art. 12 § 1 k.p.a., art. 128 Ordynacji podatkowej). Zakaz ten nie jest bezwzględny, w granicach...

II GSK 290/18 - Wyrok NSA z 2018-04-10

:, 1. naruszenie przepisów postępowania, w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy ordynacja podatkowa jest: art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a. i art. 80 k.p.a. oraz art...

II OSK 784/07 - Wyrok NSA z 2007-09-06

. 128 Ordynacji podatkowej). Zakaz ten nie jest bezwzględny, w granicach określonych przepisami prawa dopuszczalne jest bowiem podważanie nawet praw dobrze nabytych (art...

II SA/Ol 511/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-14

. U. z 2020 r., poz. 256, z późn.zm., dalej jako: 'k.p.a'), art. 2 § 1 pkt 1 i § 2,w zw. z art. 47 § 1, art. 91 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
1   Następne >   2