Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

IV SA/Wa 1828/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3 i art. 17b § 1 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych...
z eksploatacji i wynosi 339 851 zł. Wobec powyższego oraz biorąc pod uwagę przepisy Ordynacji podatkowej, wysokość zobowiązania Spółki z tytułu opłaty za brak sieci...