Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

I SA/Lu 983/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-10-10

. 2 tej ustawy, ani z art. 2 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny uznał...
, nie można było wywieść z art. 2 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, jak to uczyniono w przedmiotowej sprawie, bowiem przepisy ustawy o badaniach i certyfikacji...

I SA/Wr 257/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-04-23

na naruszeniu art. 122, art. 187 par. 1, art. 188 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 31 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, braku określeniu terminu usunięcia...
z dnia 22 lipca 1999 r. zamiast art. 47 par. 2 Ordynacji podatkowej., Inspektor Kontroli Skarbowej podtrzymał w całości uzasadnienie faktyczne i prawne wyniku kontroli...

I SA/Po 3172/00 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 2001-02-13

Sprawa ze skargi Marka K. na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w P. - Izabeli P. z dnia 15 września 2000 r. (...) w przedmiocie certyfikacji na znak bezpieczeństwa postanawia: odrzucić skargę.

I SA/Ka 1232/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-02-19

określonych w par. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1989 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje...
świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwych organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych /Dz.U. nr 6 poz. 40 ze zm./., 2. Do opłat za wprowadzenie wyrobów...

I SA/Łd 118/98 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 1998-06-30

skargę Henryka K. na wynik kontroli sporządzony przez inspektora w Urzędzie Kontroli Skarbowej w W. z dnia 22 grudnia 1997 r. w przedmiocie określenia ilości i wartości wyrobów wprowadzonych do obrotu, nie oznaczonych znakiem bezpieczeństwa.

III RN 180/01 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-10-15

Skarga Marka K. na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w P. z dnia 15 września 2000 r., (...) w przedmiocie certyfikacji na znak bezpieczeństwa, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 15 października 2002 r., rewizji nadzwyczajnej Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego od postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu z dnia 13 lutego 2001 r., I SA/Po 32...

VI SA/Wa 2566/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-10

właściwego urzędu. W sytuacji niewykonania powyższego obowiązku - zgodnie z art. 21 § 3 i 4, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz...
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.); art. 24 ust.1, ust. 2 pkt 2 i ust. 6, art. 24a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo...

I SA/Łd 1387/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-09-03

Sprawa ze skargi F.P. 'N.' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w N. na postanowienie Izby Skarbowej w P.-T. z dnia 21 maja 1998 r. (...) w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym - oddala skargę.

III SA 1747/97 - Wyrok NSA z 1998-12-18

sprzedaży dla ustaw o zobowiązaniach podatkowych nie jest definicją obligatoryjną dla treści innych aktów prawnych. W przypadku uznania zasadności obowiązku wpłaty kwoty...
9.076,77 zł byłoby to równoznaczne z podwojonym obowiązkiem podatkowym., W odpowiedzi na to wystąpienie Wojewódzki Inspektor PIH poinformował, że zgodnie z art. 24 ust. 1...
1   Następne >   2