Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zgromadzenia X

I SA/Lu 943/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-21

Sprawa ze skargi I. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2016 r. nr [...] w przedmiocie skargi na czynność egzekucyjną oddala skargę.

III SAB/Kr 89/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-06

, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. Stosownie do art. 149 § 1 p.p.s.a....