Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

II SA/Sz 915/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-18

. bez udziału Gminy P. ),, - naruszenie przepisu art. 68 ustawy Ordynacja podatkowa w zw. z art. 68 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 22b ustawy o ochronie...
oraz z tytułu stałej opłaty rocznej nie powstały,, - naruszenie art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa w zw. z art. 68 ustawy o finansach publicznych w zw. z art. 22b ustawy o ochronie...

I SA/Lu 864/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-19

podatkowy, a także wpłacania obliczonego w deklaracji podatku leśnego za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca. Zgodnie natomiast z art. 21 §3 Ordynacji podatkowej...
podatku leśnego, naruszenie art. 247 §1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, z uwagi na wydanie decyzji w stosunku do niewłaściwego podmiotu...

IV SA/Wa 2619/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

z funduszy, o których mowa w art. 60 tej ustawy. Ponadto art. 67 odsyła do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa sprawy wymienione w art. 60 ustawy o finansach publicznych...
nie są wpłacane na konto województwa i nie stanowią nieopodatkowanej należności budżetowej. W konsekwencji nie ma do nich zastosowana Ordynacja podatkowa., Generalny Dyrektor...

I SA/Sz 475/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-22

na wynik sprawy, tj. art. 121 § 1, art. 122, art. 187 § 1, art. 191 i art. 210 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. z 2019 r. poz. 900 ze zm...
.); dalej: 'Ordynacja podatkowa', z uwagi na:, a. brak wyczerpującego przeprowadzenia postępowania dowodowego, a w konsekwencji nieustalenie istotnych okoliczności faktycznych...

I SA/Lu 863/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-19

, a także wpłacania obliczonego w deklaracji podatku leśnego za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca. Zgodnie natomiast z art. 21 §3 Ordynacji podatkowej...
J. jest podatnikiem podatku leśnego, naruszenie art. 247 §1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, z uwagi na wydanie decyzji w stosunku...

IV SA/Wa 2284/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

naruszenia art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej w związku z art. 28 ust. 1 uogril, Organ II. instancji wskazał, że w prawie administracyjnym obowiązuje zasada, według...
nieopodatkowanej należności budżetowej. W konsekwencji nie ma do nich zastosowana Ordynacja podatkowa., Na tę decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniósł K...

I SA/Ol 649/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-17

, a zatem wydanie decyzji w oparciu o art. 21 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) było, zdaniem Kolegium, konieczne...
(2002 r.),, - naruszenie art. 21 § 1 pkt 1 i § 3 Ordynacji podatkowej polegające na wydaniu przez organ podatkowy decyzji bez podstawy prawnej i faktycznej., W uzasadnieniu...

II SA/Sz 1295/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2022-03-24

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz...
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Sądy administracyjne orzekają także w sprawach...

IV SA/Wa 1518/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-03

pkt 2 Ordynacji podatkowej w związku z art. 67 w zw z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zw. z art. 28 ust. 1 i 2 w zw z art. 4 pkt 11...
, w tym także przedstawione przez skarżącego., Pozbawiony słuszności jest także zarzut przedawnienia orzekania, gdyż powołane przy tym przepisy ustawy Ordynacja podatkowa...

IV SA/Wa 628/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-06

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, poprzez ich nieprawidłową wykładnię i uznanie przez organ II instancji, że wskazane przepisy dotyczą wyłącznie gruntów rolnych...
sprawie terminu przedawnienia orzekania, gdyż powołane przez stronę przepisy ustawy Ordynacja podatkowa nie mają zastosowania w tym przypadku. Ustawą z dnia 27 sierpnia...
1   Następne >   +2   5