Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

I SA/Bd 694/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-01-31

przychodów., Na powyższe postanowienie strona wniosła zażalenie. W uzasadnieniu skarżący wskazał na naruszenie art. 120 Ordynacji podatkowej poprzez wydanie błędnej...
interpretacji przepisu art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej poprzez niedokonanie oceny prawnej...

III SA/Lu 120/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-04-03

), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale...
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

III SA/Łd 553/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-07-31

przez wniosek wymogów ustawy' oznacza niezgodność wniosku z ustawą o referendum lokalnym a także z innymi ustawami do których to ustawa odsyła a więc z ordynacją podatkową...
referendum należy wyłączyć sprawy rozstrzygane w trybie k.p.a., Ordynacji podatkowej, bądź Prawa budowlanego. Rozstrzygnięcie referendum nie może także zastąpić aktu...

II OSK 2467/12 - Wyrok NSA z 2012-11-13

kontrolę i weryfikację aktu. Na tej zasadzie z zakresu referendum należy wyłączyć sprawy rozstrzygane w trybie k.p.a., Ordynacji podatkowej, bądź Prawa budowlanego., Z zakresu...
, z dopuszczeniem środków zaskarżenia mających na celu kontrolę i weryfikację aktu. Na tej zasadzie z zakresu referendum należy wyłączyć sprawy rozstrzygane w trybie k.p.a., Ordynacji...

II SA/Ol 338/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-04

administracyjnych,, 7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,, 8) kontrolach celno-skarbowych,, 9...