Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Skarżony
  • Symbol

I OZ 1224/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

stycznia 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 17 czerwca 2014 r., sygn...
. o udostępnienie informacji publicznej., Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, wnioskiem z dnia 30 lipca 2014 r., powołując się na art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

IV SA/Wr 413/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-28

informacji publicznej postanawia: oddalić wniosek o wyłączenie sędziego Uzasadnienie:, M. J. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję...
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ...z dnia [...]nr [...]w przedmiocie udzielenia informacji publicznej. Pismem z dnia 10 maja 2010 r. uczestnik postępowania...

I OSK 2032/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

. na bezczynność Burmistrza Miasta R. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia: oddalić wniosek Stowarzyszenie [...] w W. złożyło wniosek o wyłączenie sędziego NSA...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, brała udział w konferencji na temat nowelizacji tej ustawy, orzekała w innych sprawach z tego zakresu, w tym w sprawach...

I OSK 1811/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

informacji publicznej - umorzenia postępowania postanawia: oddalić wniosek Stowarzyszenie [...] w W. złożyło wniosek o wyłączenie sędziego NSA Ireny Kamińskiej w sprawie...
do informacji publicznej, brała udział w konferencji na temat nowelizacji tej ustawy, orzekała w innych sprawach z tego zakresu, w tym w sprawach, w których stroną...

I OSK 2021/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

jest autorem artykułów prasowych, w których prezentowała poglądy na temat stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, brała udział...
tego rodzaju. Sprawy o udostępnienie informacji publicznej charakteryzują się tym, że każda sprawa stanowi inną sprawę nawet, jeżeli z wnioskiem o udostępnienie kolejnych...

I OSK 1835/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

jest autorem artykułów prasowych, w których prezentowała poglądy na temat stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, brała udział...
tego rodzaju. Sprawy o udostępnienie informacji publicznej charakteryzują się tym, że każda sprawa stanowi inną sprawę nawet, jeżeli z wnioskiem o udostępnienie kolejnych...

I OSK 2022/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

informacji publicznej postanawia: oddalić wniosek Stowarzyszenie [...] w W. złożyło wniosek o wyłączenie sędziego NSA Ireny Kamińskiej w sprawie ze skargi kasacyjnej...
rozpoznanych sprawach tego rodzaju. Sprawy o udostępnienie informacji publicznej charakteryzują się tym, że każda sprawa stanowi inną sprawę nawet, jeżeli z wnioskiem...

II SA/Sz 60/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-02-18

. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: I. oddalić wniosek o wyłączenie sędziego WSA Marii Mysiak; II. oddalić wniosek o wyłączenie sędziego WSA Marzeny...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarżący wskazał jako podstawę wyłączenia...

IV SAB/Wr 16/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-28

dla Nauczycieli przy Wojewodzie D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: oddalić wniosek o wyłączenie sędziego Tadeusza Kuczyńskiego od rozpoznania...
- Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie D. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem z dnia 27 stycznia 2012 r., Na rozprawie...

I OW 150/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09

w Szczecinie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej sygn. akt II SAB/Sz 125/09 postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim...
Administracyjnego w Szczecinie w sprawie ze skargi P. J. na bezczynność Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w przedmiocie udzielenia informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   36