Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Op 405/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-30

: Infrastruktura), która jest przez nią wykorzystywana (poprzez Zakład) przede wszystkim w prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie odpłatnego dostarczania wody...
działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193) [dalej: rozporządzenie z dnia 17.12.2015 r.], w którym określone zostały wzory...

I SA/Ol 431/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-07

jako autobus). Właścicielem pojazdu był M. O., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą '[...]'. Strona dokonywała zgłoszeń celnych na rzecz właściciela. Na wniosek...
, które gmatwają jego przekaz. Organ zaniechał wyjaśnienia kwestii jaką jest zagadnienie, czy przywozy były prowadzone w ramach działalności gospodarczej (międzynarodowy...

I SA/Lu 280/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-26

I instancji) z dnia [...] kwietnia 2016 r. orzekającą o utracie ważności potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej...
jako pośredniczący podmiot tytoniowy z dnia 10 stycznia 2013 r., udzielonego D. S. (podatnik), prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą T. [...] [...] oraz skreślającą...

I SA/Ol 447/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-10-09

2004r. o podatku od towarów i usług, gdzie ustawodawca, definiując środek transportu przeznaczony do działalności gospodarczej, wyraźnie zaznaczył...
, że musi być on wykorzystywany w działalności gospodarczej, a więc przekraczając granice faktycznie realizować międzynarodowy przewóz osób. W § 13 pkt 9 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów...

V SA/Wa 2114/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-23

działalność gospodarczą m.in. w zakresie produkcji wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 2042Z)., Kontrolujący stwierdzili, że na podstawie faktury VAT nr [...] z [...] grudnia...
nie posiada ani koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, ani Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego AOC., Stwierdzono ponadto...

I SA/Sz 1179/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-01-30

ze skargi M. S. - prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec...
od marca do czerwca 2009 r.), a więc objętego zwolnieniem od akcyzy., W wyniku kontroli ustalono, że w marcu 2009 r. M. S. prowadzący działalność gospodarczą pod ww...

I SA/Lu 74/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-05-25

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej z uwagi, iż ma to istotny wpływ na opodatkowanie tej działalności na gruncie ustawy o VAT., Wyjaśnił, iż ustalony w sprawie...
i pozarolniczą działalność gospodarczą. Podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej co do zasady opodatkowani są na zasadach ogólnych, chyba...

I GSK 1249/16 - Wyrok NSA z 2019-02-20

, będący przedmiotem najmu, zostanie ponownie wynajęty podmiotom krajowym w ramach prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, to zgodnie z art. 105 ust. 5 pkt 9...
u.p.a. użycie samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej uznawane jest za sprzedaż. W myśl art. 100 ust. 1 pkt 3 lit. b) u.p.a., pierwsza sprzedaż samochodu...

I SA/Ol 406/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-20

przez A. D. (dalej jako przedsiębiorca) działalności gospodarczej, jako zwolnione z należności celno-podatkowych. Przedsiębiorca uzyskał licencję, ważną od [...] 2014 r...
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 659) wskazując, że w sprawie, jak wynika z zapisów w CEIDG, przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą pod nazwą: F. [...]., W dniu...

I SA/Kr 1510/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-29

, zostały wystawione na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie, który zgodnie z klasyfikacją PKD nie stanowi produkcji rolnej i w dużej części...
, że gospodarstwo rolne jest przez niego prowadzone w ramach działalności gospodarczej. Świadczy o tym fakt, że wszelkie ponoszone przez niego koszty związane z gospodarstwem rolnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100