Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SAB/Wa 201/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-27

, które [...] otrzymała z KRRiT w ramach dostępu do informacji publicznej, zdają się przeczyć tej tezie. Otóż do 16 czerwca 2020 r., który to dzień był ostatnim dniem...
z 16 kwietnia 2020 r. pracownik Departamentu Regulacji KRRiT sporządził wewnętrzną dwustronicową informację na temat realizacji ustawowego obowiązku corocznego składania...

VI SA/Wa 149/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-15

. '. Ta społeczność lokalna, czym kierował się organ, ma w mniejszym stopniu możliwość korzystania z innych źródeł dostępu do różnorodnych informacji, w porównaniu do mieszkańców...
takiej dominacji. Równie zasadnie można twierdzić, że to informacje z okolic [...] stanowiły będą główny motyw programów informacyjnych., W praktyce zaprezentowana...

VI SA/Wa 170/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-24

odbiorników telewizyjnych. W protokole odnotowano 'Brak możliwości uruchomienia - złożono oświadczenie'. Stwierdzony okres używania odbiorników wynosi według podanej informacji...
, na której ciąży obowiązek zarejestrowania odbiorników. Zarówno jeden jak i drugi sposób ustalenia jest dopuszczalny, jednak informacja o tym fakcie musi znaleźć się w protokole...

VI SA/Wa 1552/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-07

, której ogranicza się bądź odbiera uprawnienia;, d) art. 8 § 1 k.p.a. poprzez wydanie decyzji w sposób podważający zasadę zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej., Strona...
od stycznia 2018 r. i został ustalony na podstawie ustnego oświadczenia pracownicy., W protokole odnotowano ponadto, że pracownica oświadczyła, że nie posiada dostępu...

VI SA/Wa 832/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-21

u.r.t., b) art. 8 k.p.a., tj. zasady pogłębiania zaufania do administracji publicznej, poprzez określenie wezwania i jego uzasadnienia w sposób a priori bez dogłębnego...
rozważenia interesów prawnych skarżącej związanych z zapewnieniem integralności programu, samodzielności decyzji o sposobie i zakresie kontroli dostępu do sygnału programu...

II GSK 1309/14 - Wyrok NSA z 2015-07-14

w prowadzonej kontroli. Organ wskazał na okoliczności, zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonej przez skarżącego działalności gospodarczej informacji, iż w M...
. [...] W. oferuje on 'pokoje gościnne o wysokim standardzie z TV-SAT'. Z tej informacji wywiódł, że jeśli pokoje zostały wyposażone w odbiorniki, to w związku z możliwością...

II GSK 1214/10 - Wyrok NSA z 2011-11-24

możliwość korzystania z innych źródeł dostępu do różnorodnych informacji, w porównaniu do mieszkańców Z., będących w dużej mierze słuchaczami programu emitowanego...
. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ogłoszono informację o możliwości...

VI SA/Wa 1442/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-15

. w oparciu o art. 15zzs ustawy o zwalczaniu Covid-19 z uwagi na poważną szkodę dla interesu publicznego, jaka mogłaby wyniknąć i niewykonania zobowiązań płynących i Decyzji...
, w których prawa lub obowiązki stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których właściwy jest ten sam organ administracji publicznej...

VI SA/Wa 1325/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-26

programu. W oparciu o oświadczenie Pracownika ustalono, że okres używania odbiorników wynosi '2 miesiące' oraz że 'abonament RTV jest opłacany. Brak dostępu do dokumentów...
kontroli Pracownik, podpisał protokół kontroli bez zastrzeżeń, czym potwierdził prawdziwość informacji w zawartych w tym protokole., Minister wskazał, że kontrola została...

VI SA/Wa 2413/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-23

jego sporządzenia (tj. 1 luty 2014 r.) oraz że miała do niego łatwy dostęp (akta pracownicze). Dopiero do skargi do WSA Skarżąca załączyła Informację dodatkową do umowy o pracę...
używa niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych, kierownik jednostki operatora publicznego wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację...
1   Następne >   2