Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol

IV SA/Gl 1020/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-25

września 2001r. o dostępie informacji publicznej do Komendanta Straży Miejskiej w R. o udostępnienie zanonimizowanych co do danych osobowych fotokopii odcinka D lub E...
. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 782), odmówił Z. K. udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej., Decyzja odmowna wydana została jako kolejna...

II SAB/Lu 1/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-02-25

. o dostępie do informacji publicznej w zakresie, w jakim przepis ten stanowi o tym, że informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej...
., a nie Prezydent Miasta., Organ, odwołując się do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, wskazał, że ustawa ta nie wyposażyła organu władzy publicznej w kompetencje...

II SA/Ol 391/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-11-15

i art. 15 ust. 1 u.o.p.s.; art. 67 ust. 2, art. 71 ust. 1 oraz art. 51 ust. 3 i 5 Konstytucji RP w związku z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podtrzymując...
także podniesiony przez skarżącego zarzut naruszenia art. 51 ust. 3 i 5 Konstytucji RP w związku z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przepisy ustawy...

II SA/Lu 121/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-18

, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zaś od osoby wykonującej prawo do informacji tego rodzaju nie wolno żądać wykazania interesu prawnego...
syna i reprezentacji jego osoby musi uzyskać dostęp do informacji i akt postępowań objętych wnioskiem. Zdaniem skarżącego, organ pierwszej instancji nieprawidłowo...

I SAB/Wa 274/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-09

zrealizowania wartości, którym to prawo ma służyć, chociaż z powoływaniem się na nie (tak W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej, w: Antywartości w prawie...
obowiązującym do dnia 15 sierpnia 2015 r., przywoływanej dalej jako 'p.p.s.a.', kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie...

I SAB/Wa 282/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-09

, chociaż z powoływaniem się na nie (tak W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej, w: Antywartości w prawie administracyjnym, maszynopis powielony, Kraków...
., przywoływanej dalej jako 'p.p.s.a.', kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie m.in. w sprawach skarg na bezczynność...

I SAB/Wa 424/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-06

, chociaż z powoływaniem się na nie (tak W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej, w: Antywartości w prawie administracyjnym, maszynopis powielony...
obowiązującym do dnia 15 sierpnia 2015 r., przywoływanej dalej jako 'p.p.s.a.', kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie m.in....

I SAB/Wa 363/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-02

teorii państwa i prawa, Warszawa 1992, s. 153; W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej, w: Antywartości w prawie administracyjnym, maszynopis...
.) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie m.in. w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania...

I SAB/Wa 1445/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-22

jego realizacji nie w celu zrealizowania wartości, którym to prawo ma służyć, chociaż z powoływaniem się na nie (tak W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji...
administracji publicznej do wydania w określonym terminie aktu albo dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów...

I SAB/Wa 1448/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-29

się na nie (tak W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej, w: Antywartości w prawie administracyjnym, maszynopis powielony, Kraków 2015, pkt V...
skargi w trybie art. 149 § 1 p.p.s.a. polega na zobowiązaniu organu administracji publicznej do wydania w określonym terminie aktu albo dokonania czynności...
1   Następne >   +2   +5   +10   74