Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

II OW 103/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

wykonanych robót budowlanych. Starosta Jeleniogórski jednocześnie poinformował, że postanowił zawiesić postępowanie o pozwolenie na budowę do czasu rozstrzygnięcia...
zawiesił postępowanie administracyjne o pozwolenie na budowę w ww. sprawie objętej wnioskiem P.K. do czasu uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez PINB...

I OW 236/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-15

nie ma znaczenia to, że zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 2 ustawy, postępowanie zawisłe przed Prezydentem m.st. Warszawy podlega zawieszeniu - bowiem zawieszenie postępowania...
decyzji reprywatyzacyjnej, Komisja zawiadamia organ lub sąd o wszczęciu postępowania rozpoznawczego. Postępowanie toczące się przed organem lub sądem podlega zawieszeniu...

I OW 249/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-15

, postępowanie zawisłe przed Prezydentem m.st. Warszawy podlega zawieszeniu - bowiem zawieszenie postępowania nie może być rozumiane jako uznanie braku właściwości...
lub sąd o wszczęciu postępowania rozpoznawczego. Postępowanie toczące się przed organem lub sądem podlega zawieszeniu. Ustawodawca zatem jednoznacznie rozgraniczył...

I OW 268/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-15

to, że zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 2 ustawy, postępowanie zawisłe przed Prezydentem m.st. Warszawy podlega zawieszeniu - bowiem zawieszenie postępowania nie może być rozumiane...
rozpoznawczego. Postępowanie toczące się przed organem lub sądem podlega zawieszeniu. Ustawodawca zatem jednoznacznie rozgraniczył kompetencje organów wskazując...

I OW 208/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-15

nie ma znaczenia to, że zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 2 ustawy, postępowanie zawisłe przed Prezydentem m.st. Warszawy podlega zawieszeniu - bowiem zawieszenie postępowania...
reprywatyzacyjnej, Komisja zawiadamia organ lub sąd o wszczęciu postępowania rozpoznawczego. Postępowanie toczące się przed organem lub sądem podlega zawieszeniu. Ustawodawca zatem...

III OW 156/21 - Postanowienie NSA z 2022-05-17

2021 r. udzielono odpowiedzi zawierającej część informacji. Z kolei pismem z [...] kwietnia 2021 r. zwrócił się o zawieszenie toczącego się postępowania z uwagi na planowaną...
zawieszenia postępowania. Pismem z [...] czerwca 2021 r. wnioskodawca oświadczył, że w ramach prowadzonej działalności zgodnie z decyzją Starosty z [...] lipca 2017 r...

I OW 179/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-05

nie ma znaczenia to, że zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 2 ustawy, postępowanie zawisłe przed Prezydentem m.st. Warszawy podlega zawieszeniu - bowiem zawieszenie postępowania...
rozpoznawczego. Postępowanie toczące się przed organem lub sądem podlega zawieszeniu. Ustawodawca zatem jednoznacznie rozgraniczył kompetencje organów wskazując, że w przypadkach...

I OW 178/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-05

nie ma znaczenia to, że zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 2 ustawy, postępowanie zawisłe przed Prezydentem m.st. Warszawy podlega zawieszeniu - bowiem zawieszenie postępowania...
. Postępowanie toczące się przed organem lub sądem podlega zawieszeniu. Ustawodawca zatem jednoznacznie rozgraniczył kompetencje organów wskazując, że w przypadkach wszczęcia...

I OW 192/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-05

postępowaniu nie ma znaczenia to, że zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 2 ustawy, postępowanie zawisłe przed Prezydentem m.st. Warszawy podlega zawieszeniu - bowiem zawieszenie...
o wszczęciu postępowania rozpoznawczego. Postępowanie toczące się przed organem lub sądem podlega zawieszeniu. Ustawodawca zatem jednoznacznie rozgraniczył kompetencje...

I OW 191/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-05

nie ma znaczenia to, że zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 2 ustawy, postępowanie zawisłe przed Prezydentem m.st. Warszawy podlega zawieszeniu - bowiem zawieszenie postępowania...
postępowania rozpoznawczego. Postępowanie toczące się przed organem lub sądem podlega zawieszeniu. Ustawodawca zatem jednoznacznie rozgraniczył kompetencje organów wskazując...
1   Następne >   +2   4