Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Skarżony
  • Symbol

II GZ 278/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

SA/Wa 399/08 w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 13 czerwca 2008 r. odmawiające zawieszenia postępowania...
Administracyjnego w W. z dnia 13 czerwca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 399/08 odmawiające zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi A. W. i A. W.- wspólników...

II GZ 292/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest: zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania (pkt...
3 art. 194 § 1). Z uwagi na fakt, że przedmiotem postanowienia z dnia 18 czerwca 2008 r. jest odmowa zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego Sąd I instancji...

II GZ 165/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-30

w W. odrzucił zażalenie R. G. - 'A.' na rozstrzygnięcie tego Sądu z 18 czerwca 2008 r., którym odmówiono zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi R. G. na decyzję...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, że zażalenie przysługuje na postanowienie o zawieszeniu postępowania i o odmowie...

II GZ 39/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

sierpnia 2008 r., którym odmówiono zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi A. W. i A. W. na decyzję Komendanta Stołecznego Policji z [...] grudnia 2007 r...
o zawieszeniu postępowania i o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania., Ponieważ przedmiotem postanowienia z 29 sierpnia 2008 r. jest odmowa zawieszenia postępowania...

II GZ 150/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-21

zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi H. i U. 'M.' Spółki z o.o. w Z. na decyzję Komendanta Stołecznego Policji z dnia [...] grudnia 2007 r...
2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 358/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odmówił - H. i U. 'M.' Spółce z o.o. z siedzibą w Z. zawieszenia postępowania przed Wojewódzkim...

II GZ 282/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) nie wynika, aby na postanowienie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
sądowoadministracyjnego przysługiwało stronie zażalenie. Przepis ten stanowi wyraźnie, że zażalenie przysługuje na postanowienie o zawieszeniu postępowania i o odmowie podjęcia zawieszonego...

II GZ 206/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

zawieszenia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie ze skargi 'A.' Sp. z o.o. w W. na decyzję Komendanta Stołecznego Policji z dnia [...] lutego 2008...
w W. postanowieniem z dnia 30 czerwca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1111/08 odmówił 'A.' Spółce z o.o. z siedzibą w W. zawieszenia postępowania przed Wojewódzkim Sądem...

II GZ 207/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

zawieszenia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie ze skargi 'A.' Sp. z o.o. w W. na decyzję Komendanta Stołecznego Policji z dnia [...] lutego 2008 r...
w W. postanowieniem z dnia 30 czerwca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 895/08 odmówił 'A.' Spółce z o.o. z siedzibą w W. zawieszenia postępowania przed Wojewódzkim Sądem...

II GZ 285/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

., którym odmówiono zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. W. i A. W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z [...] czerwca 2007 r...
zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego przysługiwało stronie zażalenie. Przepis ten stanowi wyraźnie, że zażalenie przysługuje na postanowienie o zawieszeniu...

II GZ 197/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-02

w zakresie odmowy zawieszenia postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym w sprawie ze skargi A. W. i A. W. - wspólników spółki cywilnej '[...]' na decyzję...
cywilnej '[...]') zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie z ich skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] czerwca 2007 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100