Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol

II GZ 260/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

. sygn. akt VI SA/Wa 657/08 w zakresie odmowy sporządzenia uzasadnienia postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi...
Sąd Administracyjny w W. odmówił zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. W. i A. W. wspólników spółki cywilnej 'W. [...] - S.' s.c....

II GZ 277/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

/Wa 399/08 w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi...
sporządzenia uzasadnienia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z 13 czerwca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 399/08, którym odmówiono zawieszenia postępowania...

II GZ 40/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

. akt VI SA/Wa 1201/08 w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi...
1201/08, którym odmówiono zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. W. i A. W. - wspólników spółki cywilnej W. [...]-S. s.c. na decyzję...

II GZ 283/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

w W. z 16 czerwca 2008 r., sygn. akt j.w., którym odmówiono zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. W. i A. W. - wspólników spółki cywilnej...
., dalej p.p.s.a.) nie wynika, aby na postanowienie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego przysługiwało stronie zażalenie. Przepis ten stanowi...

II GZ 284/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

Administracyjnego w W. z 13 czerwca 2008 r., sygn. akt j.w., którym odmówiono zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A.W. i A. W. - wspólników...
Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) nie wynika, aby na postanowienie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego przysługiwało stronie...

II GZ 299/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-25

sporządzenia uzasadnienia postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. Sp. z .o.o. w W. na decyzję Komendanta [...] Policji...
2008 r. o odmowie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi A. Sp. z o.o. w W. na decyzję Komendanta [...] Policji z dnia [...] maja 2007 r...

II GZ 300/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-13

sporządzenia uzasadnienia postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi 'A.' Spółki z o.o. w W. na decyzję Samorządowego...
postanowienia z dnia 16 czerwca 2008 r. o odmowie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi 'A.' Spółki z o.o. w W. na decyzję Samorządowego...

II GZ 14/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

uzasadnienia postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia...
. o odmowie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] czerwca 2007 r...

I SA/Gd 877/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-08-11

niejawnym wniosku A. S. o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 5 lipca 2021 r. sygn. akt I SA/Gd 877/21 o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi...
odmówić sporządzenia uzasadnienia postanowienia z dnia 5 lipca 2021 r. sygn. akt I SA/Gd 877/21 o odmowie zawieszenia postępowania. W skardze na postanowienie Dyrektora...

I SA/Gd 878/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-08-11

niejawnym wniosku A. S. o sporządzenie uzasadnienia postanowienia z dnia 5 lipca 2021 r. sygn. akt I SA/Gd 878/21 o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie ze skargi...
odmówić sporządzenia uzasadnienia postanowienia z dnia 5 lipca 2021 r. sygn. akt I SA/Gd 878/21 o odmowie zawieszenia postępowania. W skardze na postanowienie Dyrektora...
1   Następne >   +2   +5   +10   14