Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

II SA/Bk 578/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-01-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy 1. uchyla...
. nr [...]o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Ł. nr [...] z dnia [...] lutego 2008r. ustalającą W.B. warunki zabudowy...

II SA/Po 725/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-10

2010r. sprawy ze skargi W. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] sierpnia 2010r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy; postanawia...
. w przedmiocie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego [...], położonego na działce o numerze ewidencyjnym [...], w [...], gmina...

II SA/Ol 140/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-15

Odwoławczego z dnia '[...]' nr Rep. '[...]' w przedmiocie warunków zabudowy postanawia przyznać radcy prawnemu N.W. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt) powiększoną o należny...
ustalenia warunków zabudowy., W związku z zamiarem wniesienia skargi kasacyjnej od wydanego wyroku skarżący T.K. wystąpił z wnioskiem o zwolnienie go od kosztów sądowych...

II SA/Rz 498/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-22

z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - postanawia - przyznać radcy prawnemu A. S. od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy., Następnie, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Z. K. od wskazanego wyroku...

II SA/Lu 403/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-08

[...], nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: przyznać adwokatowi D. P. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie) tytułem kosztów...

II SA/Rz 538/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-01

warunków zabudowy postanawia przyznać pełnomocnikowi skarżącej adw. A. S. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 147,60 zł. (sto czterdzieści siedem złotych...

II SA/Lu 266/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-12

kasacyjnej w sprawie ze skargi E. S. i A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia...

II SA/Lu 267/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-12

odwołania od decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy postanawia: przyznać adwokatowi J. W. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie...

II SA/Lu 491/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-27

ze skargi E. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy w zakresie wniosku adwokata P. C. o przyznanie kosztów...

II SA/Po 455/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-14

Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2013r. Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy postanawia przyznać radcy prawnemu E. F. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu...
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2013 r. w przedmiocie warunków zabudowy, uchylił zaskarżony wyrok i zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
1   Następne >   +2   4