Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol

II SA/Po 162/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-06-23

. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz strony skarżącej kwotę [...](słownie...
. decyzję Wójta Gminy [...] nr [...] z dnia 4 stycznia 2022 r. w przedmiocie warunków zabudowy., Decyzje te zostały wydane w następującym stanie sprawy., Wójta Gminy...

II OSK 710/11 - Wyrok NSA z 2012-06-27

. R., J. S., B. R.-S. i A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla...
Odwoławczego w S. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy S. z dnia [...] marca 2010 r., znak...

II SA/Po 407/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-27

Odwoławczego z dnia 6 kwietnia 2022 r., nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
wnioskowanych przez żalącego się warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na działce [...] i części działki [...], obręb W. , gmina K...

II SA/Bk 417/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-10-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
.' Spółce z o.o. w B. (dalej: Spółka) ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie...

II SA/Bk 416/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-10-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
.' Spółce z o.o. w B. (dalej: Spółka) ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie...

II SA/Bk 498/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-01-21

Organ prowadzący postępowanie o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, nie zakończone do dnia 15 listopada 2008 r. decyzją ostateczną, ma obowiązek...
[...] marca 2009 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Burmistrza W. z dnia [...].01.2009...

II SA/Bk 418/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-10-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
.' Spółce z o.o. w B. (dalej: Spółka) ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie...

II SA/Bk 413/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-10-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
.' Spółce z o.o. w B. (dalej: Spółka) ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie...

II SA/Bk 415/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-10-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
.' Spółce z o.o. w B. (dalej: Spółka) ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych...

II SA/Bk 414/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-10-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
.' Spółce z o.o. w B.(dalej: Spółka) ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100