Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Kr 589/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-04

kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - skargę oddala - J. W. (Strona, Skarżący), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
stycznia 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy G. (dalej: Wójt, organ I instancji) z dnia 13 lutego 2014 r. nr [...], w sprawie...

I SA/Kr 590/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-04

kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji - skargę oddala - J. W. (Strona, Skarżący), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
stycznia 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy G. (dalej: Wójt, organ I instancji) z dnia 10 lutego 2016 r. nr [...], w sprawie...

II FSK 890/15 - Wyrok NSA z 2017-04-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 14 maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie podatku rolnego za 2013 r. 1) uchyla...
. oraz poprzedzającą ją decyzję tego organu z dnia 7 marca 2014 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej J. P. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym...

I SA/Ol 411/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-24

Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej łącznego zobowiązania...
o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności w/w decyzji. W odpowiedzi L. K. stwierdził, iż jego wniosek dotyczył zwrotu podatku za 2002r. i jednocześnie...

II FSK 1512/06 - Wyrok NSA z 2007-06-12

. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej łącznego zobowiązania pieniężnego za 2002 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok...
wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej łącznego zobowiązania pieniężnego za 2002 r., 2. Przedstawiając dotychczasowy przebieg sprawy...

II FSK 1511/06 - Wyrok NSA z 2007-06-12

. (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej łącznego zobowiązania pieniężnego za 2002 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok...
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej łącznego zobowiązania pieniężnego za 2002 r. /w podatku rolnym i leśnym/., Przedstawiając dotychczasowy przebieg...

I SA/Ol 658/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-27

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego przywrócenia terminu oddala...
), odmówiło stwierdzenia nieważności własnego postanowienia z '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego przywrócenia terminu...

I SA/Rz 91/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-03-10

z dnia [...] października 2014r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku rolnego za 2014 rok 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
. (dalej Skarżąca) od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] września 2014 r. nr [...], w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy z dnia...

I SA/Kr 588/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-04

kwietnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji - skargę oddala - J. W. (Strona, Skarżący), wniósł...
w mocy decyzję własną z dnia 15 stycznia 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji SKO z dnia 12 czerwca 2015...

III SA/Wa 839/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-19

Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] stycznia 2013 r. stwierdzając, że jest ona nieważna na podstawie art. 247 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej. Stwierdzenie nieważności...
podatkowej, stanowiący o prowadzeniu postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych., Jednakże nie ta przesłanka była przyczyną stwierdzenia nieważności decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   43