Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol

I SA/Kr 1256/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-03-04

4 marca 2009r., sprawy ze skarg Z. P., na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 17 lipca 2008r Nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
. nr od [...] do [...] stwierdził niedopuszczalność przedmiotowych odwołań., Wnioskami z dnia [...] marca 2007 r., Z. P. zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej o stwierdzenie nieważności...

II SA/Wa 1000/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-12

2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji p o s t a n a w i a: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
odmowy stwierdzenia nieważności decyzji,m sygn. akt II SA/Wa 1000/11., W dniu [...] października 2011 r. skarżący E. Z. złożył (na urzędowym formularzu PPF) wniosek...

III SA/Łd 617/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-04-03

w P. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie warunków nabycia lokalu mieszkalnego postanawia...
postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie warunków nabycia lokalu mieszkalnego., Uprzednio, pismem z dnia 28 czerwca 2006 r., w toku postępowania...

I SA/Ol 846/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-25

Izby Skarbowej z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług postanawia: przyznać radcy...
2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę B. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...

I SA/Wa 2420/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

z dnia [...] października 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
[...] października 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji., W dniu 4 września 2013 r. do Sądu...

I SA/Ol 851/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-06

'[...]', Nr '[...]', w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług postanawia: przyznać radcy prawnemu E.S. od Skarbu...
'[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług., Wyznaczony pełnomocnik strony pismem procesowym z dnia 30 lipca 2010 r...

I SA/Ol 848/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-06

'[...]', Nr '[...]', w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług postanawia: przyznać radcy prawnemu E.S. od Skarbu...
'[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług., Wyznaczony pełnomocnik strony pismem procesowym z dnia 30 lipca 2010 r...

I SA/Ol 849/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-06

'[...]', Nr '[...]', w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług postanawia: przyznać radcy prawnemu E.S. od Skarbu...
'[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług., Wyznaczony pełnomocnik strony pismem procesowym z dnia 30 lipca 2010 r...

I SA/Ol 852/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-06

'[...]', Nr '[...]', w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług postanawia: przyznać radcy prawnemu E.S. od Skarbu...
'[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług., Wyznaczony pełnomocnik strony pismem procesowym z dnia 30 lipca 2010 r...

I SA/Ol 711/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-05-08

'[...]', Nr '[...]', w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania postanawia przyznać doradcy podatkowemu E.J.Z. wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku...
Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę B.G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   25