Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

II SA/Op 454/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-10-24

sprzedaży domu położonego w miejscowości [...] przy ul. [...] nr [...], nastąpiło wydanie w posiadanie M. i M. małżonkom B., nieruchomości wskazanej w przedłożonym...
w [...] przy ul. [...] nr [...], w posiadanie M. i M. małżonkom B. w dniu sporządzenia umowy przedwstępnej sprzedaży wskazanej nieruchomości, co miało miejsce 3 kwietnia 2017 r...

I OSK 1670/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-08

o przyznanie pomocy finansowej załączając opisaną umowę sprzedaży nieruchomości zawartą w formie aktu notarialnego działał nie tylko w wypełnieniu wymogów formalnych...
nieruchomości w formie lokalu mieszkalnego. W ocenie skarżącego słusznym zatem, także na gruncie nowych uregulowań było złożenie jako załącznika umowy sprzedaży lokalu...

II SA/Po 213/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-12

własności lokalu i umowę sprzedaży nieruchomości położonej w L. przy ulicy W. [...] m. [...], zawartą w formie aktu notarialnego, Repertorium A Nr [...] z dnia 13 sierpnia...
odrębną nieruchomość, położonych w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej. Jednakże zgodnie z teścia art. 187 tej ustawy lokalu mieszkalnego...

IV SA/Wr 122/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-12

o przyznanie pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe, do którego dołączył:, - akt notarialny repertorium A nr [...] z dnia [...] r. - umowa sprzedaży nieruchomości...
w miejscowości M. , gmina K. W. , uiścił całą należność za nieruchomość ([...] zł.). Fakt ten potwierdza akt notarialny repertorium A nr [...] z dnia [...] r. - umowa sprzedaży. Brak...

I OSK 2017/11 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

mieszkalnego J. J. złożył w dniu 30 lipca 2009 r. załączając do niego umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowę sprzedaży nieruchomości położonej w L. przy ulicy...
nieruchomość, położonych w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej. Jednakże zgodnie z art. 187 tej ustawy lokalu mieszkalnego nie przydziela...

I OSK 1005/07 - Wyrok NSA z 2008-06-25

o Służbie Więziennej. Powołany, więc przepis ma zastosowania również do sprzedaży przez byłych małżonków nieruchomości, albowiem treść art. 91 ust. 1 pkt 4 ustawy...
demokratycznego państwa prawnego. Przy kwestii zbycia mieszkania przez skarżącego należało zwrócić uwagę, że do jego sprzedaży doszło po uprawomocnieniu się już wyroku...

III SA/Kr 415/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-08-20

-hipotecznego zawartą pomiędzy Bankiem A. a S. D. i A. W. oraz umowę przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawartą...
nieruchomość, domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego lub domu w ramach spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.' Organ podał, że - co prawda - na dzień złożenia...

II SA/Rz 249/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-05-17

. A nr [...] skarżąca nabyła prawo własności przedmiotowego lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość. Następnie umową sprzedaży z dnia [...] września 2011 r. Rep. A nr [...] skarżąca...
. nr [...] Dyrektor ZK przydzielił skarżącej od dnia 1 lutego 2000 r. lokal mieszkalny w miejscowości Ł., Umową sprzedaży z dnia [...] listopada 2005 r. Rep...

IV SA/Gl 93/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-24

na jego zakup kredyt mieszkaniowy w kwocie [...] - zł. Zgodnie z treścią § 5 umowy kupna-sprzedaży, funkcjonariusz w dniu zakupu był już w posiadaniu przedmiotowej nieruchomości...
- sprzedaży (akt notarialny Rep. [...]), zawartą w dniu [...]r., której przedmiotem jest nabycie nieruchomości zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym, położonym w R...

II SA/Sz 223/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-29

Aresztu Śledczego w [...] wniosek o przyznanie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup lokalu mieszkalnego. Do wniosku dołączył umowę sprzedaży na jego rzecz lokalu...
na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Jednym z takich dokumentów wymienionych w pkt 4 ust.3 § 5 jest umowa kupna-sprzedaży lokalu mieszkalnego sporządzona w formie aktu notarialnego...
1   Następne >   +2   5