Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

VI SA/Wa 1737/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

w nich dochód ze sprzedaży nieruchomości położonej w B.należało umorzyć postępowanie w stosunku do tej spółki, gdyż nie osiągnęła ona przychodu w wysokości 4 mln zł...
, w tym obejmowała przychód ze sprzedaży nieruchomości. Z uwagi na fakt, iż sprzedaż nieruchomości nie stanowi działalności telekomunikacyjnej, osiągnięte w 2010 r...

II GSK 1216/15 - Wyrok NSA z 2016-12-20

, o których jest mowa w tym przepisie, jest odbiornik telewizyjny nie zaś umowa hotelowa obejmująca pokój z wyposażeniem. Tymczasem czynności polegające na sprzedaży lub przekazywaniu...
w zakresie hoteli nie stanowi wyłącznie sprzedaży lub przekazywania do używania odbiorników na podstawie umów. Odbiorniki telewizyjne będące w jej posiadaniu stanowią...

VI SA/Wa 1848/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-19

z właścicielami i zarządcami nieruchomości, których przedmiotem jest m.in. budowa i utrzymanie sieci, świadczenie usług telekomunikacyjnych;, - umowy abonenckie dotyczące świadczenia...
'(...)' sp. z o.o. (spółki dzielonej) zostały przypisane do tzw.:, - 'działu sprzedaży' - działu świadczącego usługi telekomunikacyjne i prowadzącego działalność w szczególności...

II SA/Rz 329/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-06-30

nieruchomością na cele budowlane złożone zostało przez osobę nie figurującą w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tej sytuacji organ, stosując się do przepisu art. 48 ust. 1...
, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne...

VI SA/Wa 275/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-19

pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych' (dalej...
do infrastruktury (brak zgody właściciela na dostęp do nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura [...] wymagająca naprawy), konieczność uruchomienia inwestycji...

VI SA/Wa 2719/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-24

wyznaczonego lub na nieruchomościach użytkowanych przez te placówki, w ogólnej liczbie nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w miejscowym obszarze pocztowym...
netto ze świadczenia usług powszechnych obliczane są jako różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami świadczenia usług powszechnych odrębnie dla każdego roku w latach...

II GSK 2982/14 - Wyrok NSA z 2016-05-10

w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej...
, zarówno z właścicielami nieruchomości, jak i operatorami. Ponadto, iż dane zawarte w Załączniku nr 1, zawierają szczegółowe informacje odnośnie wysokości kosztów usunięcia...

VI SA/Wa 979/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-04

, lecz także na nieruchomościach lub w pomieszczeniach abonenta - np. z powodu prac ziemnych, remontów itp.)., Z kolei odnosząc się do kwestii naruszenia art. 210 ust. 1 ustawy...
dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych. Prezes UKE podniósł, iż w powyższej decyzji wprowadzona została...