Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X
  • Skarżony

FPS 9/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-20

, w wyniku którego powstanie nowy dochód z transakcji sprzedaży papierów wartościowych. Osiągnięty w ten sposób nowy dochód może być zwolniony, stosownie do art. 17 ust. 1...
, zgodnie z którym wydatki na nabycie papierów wartościowych są kosztami uzyskania przychodu przy ustalania dochodu z ich sprzedaży. Przyjęcie więc poglądu, że wydatek...

SA/Ka 2383/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-01-30

o podobnym charakterze, kapitały pieniężne i prawa majątkowe, sprzedaż rzeczy i praw majątkowych, inne źródła, a w szczególności dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne...
kosztem swojego majątku. Przedmiotem darowizny mogą być nieruchomości, ruchomości, pieniądze bądź zbywalne prawa majątkowe, przy czym umowa darowizny bez zachowania formy...

SA/Po 1527/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-10

w pieniądzu lub rzeczach zamiennych na rzecz oznaczonej osoby lub każdoczesnego właściciela nieruchomości. Celem tej instytucji prawnej było zabezpieczenie różnego...
: obrotowego, dochodowego, podatku od nieruchomości czy też opłaty skarbowej., Najbardziej istotnym obciążeniem fundacji był i jest podatek dochodowy, aczkolwiek...

SA/Po 246/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-05-21

w 1984 r., na mocy konkretnych ustaw podatkowych ciąży m.in. obowiązek uiszczenia następujących podatków obrotowego, dochodowego, podatku od nieruchomości czy też opłaty...
jak: działalność gospodarcza: najem, dzierżawa i inne umowy o podobnym charakterze kapitały pieniężne i prawa majątkowe sprzedaż rzeczy i praw majątkowych inne źródła...