Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

SA/Sz 827/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-11

Spółki z o.o. jako Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. [...]w [...] o stwierdzenie nieważności zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu...
Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul[...] wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji udzielającej zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych...

V SA 947/99 - Wyrok NSA z 2000-01-14

i Administracji z 6 kwietnia 1999 r. (...) utrzymującą w mocy decyzję własną z 27 stycznia 1999 r. (...), mocą której odmówiono Skarżącemu sprzedaży udziału w nieruchomości...
nieruchomości, nie jest pojęciem zdefiniowanym normatywnie. W przepisach nie ma jego definicji. Oznacza to, że skoro nie uczynił tego ustawodawca, wyraźnie wskazując co decyduje...

II OSK 732/08 - Wyrok NSA z 2009-03-13

, że sąd odrzuca złożony wniosek, albowiem w sprawie nie ma innego łącznika normy kolizyjnoprawnej (np. nieruchomość, innych praw majątkowych), na podstawie którego sąd...
wątpliwości odnośnie do tego, że czynności prawne typu sprzedaż lub darowizna rzeczy, czy zdarzenia prawne jak śmierć osoby fizycznej, oddziaływują na sytuację prawną podmiotów...