Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

II OSK 2695/15 - Wyrok NSA z 2017-06-22

(działalność mieszana). Organ ustalił, że spółka wystąpiła do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o przygotowanie do sprzedaży omawianej nieruchomości, albowiem...
jako dzierżawcy tej nieruchomości (dzierżawa trwa dłużej niż 3 lata), przysługuje jej pierwszeństwo nabycia nieruchomości. Uzasadniając zamiar sprzedaży Agencja wskazała...

IV SA/Wa 1494/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-04

powiększania gospodarstw rodzinnych. Dodatkowo wskazano, że sprzedaż nieruchomości silnemu podmiotowi prawa handlowego nie jest korzystna dla stale, postulowanej poprawy...
wskazała, że nie zgadza się z argumentacją [...] Izby Rolniczej, sugerującą, że 'sprzedaż nieruchomości silnemu podmiotowi prawa handlowego nie jest korzystna dla stale...

IV SA/Wa 497/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-02

oraz prosięta do tuczu., Dalej organ ustalił, że wnioskująca spółka wystąpiła do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o przygotowanie do sprzedaży omawianej...
do sprzedaży nieruchomości rolnej w przypadku, gdy sprzedającym jest Agencja Nieruchomości Rolnych, a gdyby nawet miały takie zastosowanie to art. 4 ust. 8 w zw. art. 4 ust. 7...

II OSK 1775/15 - Wyrok NSA z 2017-03-21

z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w W. w dniu [...] sierpnia 2009 r. zawarły w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości...
nr [...] na rzecz kupującego określonego w tej umowie. Zamiar zbycia nieruchomości jest oświadczeniem woli skarżącej zawartym w przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości. Sąd...

V SA 1576/98 - Wyrok NSA z 1998-05-04

'G. - Ceramika Budowlana' z siedzibą we W. o wydanie zezwolenia na nabycie w formie umowy sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ch., gmina Ś.Ś. i w Ś.Ś....
nieruchomości dołączono akt notarialny przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 12 czerwca 1997 r. nr rep. A 2420/1997, mocą której właściciel Leszek G. zobowiązał...

IV SA/Wa 1958/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-08

, 0614 ha a nadto dzierżawi od Agencji Nieruchomości Rolnych grunty o pow. 1 095, 81844 ha., 2. Przedmiotem działalności spółki jest uprawa oraz sprzedaż hurtowa zbóż...
. 8,3880 ha (dwie działki o nr. ew. [...] i, [...]) w związku z ogłoszeniem przetargu na ich sprzedaż., 4. Dla nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania...

IV SA/Wa 2626/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-25

. A nr [...], stanowiącym przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, M. L. zobowiązała się zbyć na rzecz spółki E. Sp. z o.o. nieruchomości objęte wnioskiem. Wskazana umowa...
zdarzenia prawnego. Przy czym pojęcie 'zdarzenie prawne' jest szerokie i obejmuje również czynność prawną nabycia nieruchomości w drodze umowy kupna - sprzedaży., Do zawarcia...

IV SA/Wa 1492/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-30

sprzedaż nieruchomości rolnych skarżącej spółce godzi w te cele. Sprzedaż nieruchomości rolnej ma według założeń ustawy zapewnić prowadzenie działalności rolniczej...
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu na wydanie zezwolenia na nabycie prawa własności nieruchomości 1. uchyla...

II OSK 290/15 - Wyrok NSA z 2016-11-09

dostatecznie, dlaczego i w jaki sposób jego zdaniem sprzedaż nieruchomości rolnych skarżącej Spółce godzi w te cele. Sprzedaż nieruchomości rolnej ma według założeń ustawy...
. z o.o. z siedzibą w [...] na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu na nabycie nieruchomości...

V SA/Wa 2449/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-02

ustnym Agencji Nieruchomości Rolnych na działki nr ... istnieje zastrzeżenie, że w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców warunkiem zawarcia umowy sprzedaży...
ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia...
1   Następne >   +2   +5   10