Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X

I SA/Ka 1223/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-11-16

'. Ponadto zaznaczył, że umowa kupna-sprzedaży ani inny dokument nie określały terminu realizacji inwestycji, która z przyczyn nie zawinionych przez użytkownika nieruchomości...
użytkowania wieczystego z przesłankami zwrotu nieruchomości. Umowa kupna-sprzedaży, na mocy której NBP nabył sporną nieruchomość, jak i żaden inny dokument nie określały terminu...

II SA/Rz 476/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-16

o powierzchni 244 m2, nieruchomość rolną, o powierzchni 2,13 ha oraz udział w budynku usługowo - mieszkalnym położonym na działkach 3112/1, 3112/4, 3112/5 w Ł. Wskazany...
spójności w interpretacji przedstawionych dowodów. Wskazał, że żona prowadzi sezonową sprzedaż produktów ogrodniczych i decydujący moment rentowności jej działalności...