Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

I SA/Gl 96/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-18

i służebnością osobistą, co w znacznym stopniu utrudnia jej zbycie. Ponadto, jak podniósł skarżący, sprzedaż nieruchomości pociągnęłaby dla jego rodziny dotkliwe skutki. Końcowo...
Skarbowego w C. prowadzi postępowanie egzekucyjne. Wskazano ponadto, że wnioskodawca jest współwłaścicielem nieruchomości oraz że posiada samochody: [...] z 1990 r., [...] z 1979...

I SA/Ke 328/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-10-08

sądowego. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostały podzielone postanowieniem Sądu Rejonowego, w K. w sprawie sygn. akt I [...], niemniej jednak nie rozliczono...
o powierzchni 1 ha 9 a, na której znajdują się również takie zabudowania jak garaż i budynki gospodarcze. Właścicielem tych nieruchomości jest Z. S., który otrzymał...

III SA/Łd 909/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-29

przez niego nieruchomość jest obciążona hipotekami na rzecz innych podmiotów, zatem ZUS nie uzyska zaspokojenia długu w pełnej wysokości nawet w przypadku sprzedaży tego majątku...
na kwotę 231.782,09 zł, KRUS na kwotę 52.862,53. Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 345.100,00 zł., W ocenie ZUS zatem ewentualna licytacja lub sprzedaż nieruchomości...

II GSK 2377/13 - Wyrok NSA z 2015-02-19

od dnia [...] stycznia 1999 r. do [...] lipca 2009 r. w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach. Przedmiotem postępowania...
wspólności ustawowej małżeńskiej nieruchomości gruntowej położonej w M. oraz lokalu mieszkalnego położonego w M.. Syn skarżącego legitymuje się orzeczeniem o znacznym...

III SA/Wr 614/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-07-03

bezdomną, nie ma możliwości sprzedaży czy wynajęcia nieruchomości., SKO zaskarżoną decyzją utrzymało w mocy decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu organ omówił...
do dnia [...]. lipca 2019 r., a obecnie nie toczy się postepowanie dotyczące wydania nowego orzeczenia. Dalej wskazał organ, że skarżący jest w posiadaniu nieruchomości...

III SA/Wr 582/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-19

o nr [...][...], na którą składają się lasy o łącznej pow. [...] ha położone w M. W. gm.Z.. Nieruchomość ta jest wolna od obciążeń hipotecznych. W przypadku zatem sprzedaży udziału w ww...
możliwość poprawy sytuacji materialnej skarżącego również poprzez dokonanie sprzedaży chociażby części nieruchomości., Tym samym nie sposób uznać aby sytuacja materialna...

VI SA/Wa 1036/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

nieruchomości, wyceny nieruchomości związanej z windykacją należności kredytowych z analizą płynności sprzedaży, wykonywanie ekspertyz, informacji bankowych, weryfikacja...
umowami o dzieło, wynika, że czynności jakie miał wykonać zainteresowany to 'wykonanie fotoinspekcji nieruchomości położonych na terenie woj. mazowieckiego'. Według ZUS...

VI SA/Wa 2013/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

pierwszego projektu aktu notarialnego było udokumentowanie umowy zamiany nieruchomości (odrębnej własności lokalu i nieruchomości rolnej) z dopłatą pieniężną- w wyniku...
tej umowy strony nabędą własność nieruchomości bez dotychczasowych obciążeń wpisanych w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości rolnej, zaś dopłata...

VI SA/Wa 1017/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-05

bankowo - hipotecznej nieruchomości, wyceny nieruchomości związanej z windykacją należności kredytowych z analizą płynności sprzedaży, wykonywanie ekspertyz, informacji...
z analizą płynności sprzedaży, wykonywanie ekspertyz, informacji bankowych, weryfikacja kredytowych wniosków terenowych, wykonywanie fotoinspekcji nieruchomości...

II GSK 571/14 - Wyrok NSA z 2015-04-29

zainteresowanych. Poza wskazaną nieruchomością skarżący nie posiada aktualnie innego wartościowego majątku., Równocześnie ustalono, że na podstawie umowy sprzedaży z dnia [...] r...
położonej w K. G. przy ul. T. o powierzchni [...] ha. Nieruchomość jest przeznaczona pod budowę zakładu przemysłu spożywczego. Należności z tytułu składek zostały...
1   Następne >   3