Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

SA/Wr 136/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-04-10

18 września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych /M.P. nr 23 poz. 205/. Z wywodów zawartych w uzasadnieniu odwołania...
lub dla uzyskania dodatkowych środków utrzymania ze sprzedaży płodów/. Dysponując czasem, może - jak twierdzi - dzięki nakładowi pracy należycie wykorzystać tę nieruchomość...

II FSK 2080/11 - Wyrok NSA z 2013-05-22

48.197 zł. Organ pierwszej instancji wskazał, że w dniu 18 lutego 2008 r. J. Z. i jej brat nabyli nieruchomość zabudowaną jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym za kwotę...
oraz ze sprzedaży gruntów, to jednak nie potrafiła określić kiedy dokonano sprzedaży., W rezultacie organ pierwszej instancji sumując dochody według dat ich uzyskania i wydatki...

OSK 1128/04 - Wyrok NSA z 2005-09-29

. [...] odmówił [...]- Spółka Cywilna [...] w Hajnówce ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nieruchomości oznaczonej nr geod. [...] położonej przy ul. Mickiewicza...
w Bielsku Podlaskim dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania byłej kotłowni z przeznaczeniem na piekarnię osiedlową z punktem sprzedaży detalicznej...

IV SA/Po 112/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-07-06

i wywłaszczaniu nieruchomości było umożliwienie repatriantom zaliczenia wartości pozostawionego mienia na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki...
i wywłaszczaniu nieruchomości-wybrane zagadnienia' W-wa 1988 s.55; K. Działochę i S.Pawelę 'Orzecznictwo TK 1986-93- wybór, opracowanie, piśmiennictwo' Wyd. Pr. IUSTITIA...

IV SA/Po 492/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-28

przez: T. Żyznowskiego 'Cywilnoprawna problematyka ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości-wybrane zagadnienia' W-wa 1988 s.55; K. Działochę i S.Pawelę...
opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków (Dz.U. 47/85/244) są niezgodne z przepisem art. 88 ust.5 ustawy...

IV SA/Po 156/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-09

i nieruchomości rolnych oraz leśnych i z 17.09.1940 o wywłaszczeniu całego ruchomego i nieruchomego mienia polskiego i że w 1941 r. proces ten został zakończony (Cz. Łuczak...
. Żyznowskiego 'Cywilnoprawna problematyka ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości-wybrane zagadnienia' W-wa 1988 s.55; K. Działochę i S.Pawelę...

II SA/Bd 250/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-05-19

więzi społecznych z nowym otoczeniem (wrogość, nieznajomość języka), ogólnie trudniejsze warunki egzystencji (np. brak możliwości sprzedaży czy wymiany własności...
rodzinnych, ponieważ jej rodzina sprzedała nieruchomości położone na południu Polski i przeniosła się na Pomorze aby ,,wydostać się z biedy'. Wkrótce po tym z chwilą...

II OSK 1286/12 - Wyrok NSA z 2013-11-07

pracowała w [...], a mieszkała przy obecnej ulicy [...]. Obie nieruchomości to odległe od siebie miejsca. W ocenie strony, gospodarz niemiecki stosował wobec...
trudniejsze warunki egzystencji (np. brak możliwości sprzedaży, czy wymiany własności pozostawionej w dotychczasowym miejscu zamieszkania, brak solidarności rodzinnej...

V SA/Wa 1312/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-02

wszystkie nieruchomości i ruchomości - cały dobytek. Większość mieszkańców wywieziono do Polenlagrów i na przymusowe roboty w głąb III Rzeczy, część przesiedlono do innych...
więzi społecznych z nowym otoczeniem (wrogość, nieznajomość języka), ogólnie trudniejsze warunki egzystencji (np. brak możliwości sprzedaży czy wymiany własności...

II SA/Op 505/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-28

jest w jego ocenie chybiona, bowiem będąc dzieckiem doznał niezwykle brutalnego wysiedlenia z posiadanej nieruchomości w miejscowości B.. Okupant pozbawił...
możliwości sprzedaży czy wymiany własności pozostawionej w dotychczasowym miejscu zamieszkania, brak solidarności rodzinnej czy sąsiedzkiej) (...). Trybunał Konstytucyjny...
1   Następne >   2