Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

VII SAB/Wa 72/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-07

Lotnictwa Cywilnego dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku M. A. z dnia [...] stycznia 2019 r. z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Prezesowi Urzędu Lotnictwa...
. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Takie brzmienie, powyższy przepis...

VII SAB/Wa 116/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-05

(WE) nr 261/2004, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego grzywnę w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych); IV...
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Takie brzmienie, powyższy przepis uzyskał z dniem 17 maja 2011 r. w wyniku jego nowelizacji dokonanej ustawą...

VII SAB/Wa 121/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-15

bezczynność organu w prowadzeniu postępowania w sprawie nr [...], III. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, IV. wymierza Prezesowi...
, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Takie brzmienie, powyższy przepis uzyskał z dniem 17 maja 2011 r...

VII SAB/Wa 63/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-15

miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego grzywnę w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych); IV. w pozostałym zakresie skargę...
prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Takie brzmienie, powyższy przepis...

I OSK 3339/15 - Wyrok NSA z 2017-10-19

2014 r. o wyznaczeniu. Zdaniem wnioskodawcy decyzja wyznaczająca została wydana z rażącym naruszeniem prawa:, a) art. 127 ust. 2 Prawa lotniczego w zw. z art. 104 § 2...
, jest rażącym naruszeniem prawa, dającym podstawę do stwierdzenia nieważność decyzji (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). Prowadzenie odrębnych postępowań było niezgodne z przepisami...

VI SAB/Wa 18/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-20

, która nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; 3. oddala wniosek o wymierzenie organowi grzywny; 4...
, iż w przedmiotowej sprawie tym bardziej nie doszło do przewlekłego prowadzenia postępowania przez organ czy bezczynności organu z rażącym naruszeniem prawa...

VI SAB/Wa 2/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-28

upoważnienia 1. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie sądowe w pozostałym zakresie; 3. zasądza od Prezesa Urzędu...
, uwzględniając skargę, jednocześnie stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a stosownie do art. 149 § 2...

VII SA/Wa 1543/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-26

dla dostarczania danych i informacji meteorologicznych na okres od 1 stycznia 2015r. Zdaniem wnioskodawcy decyzja wyznaczająca została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
administracyjnym w sytuacji, gdy konieczne było ich łączne rozpoznanie w jednym postępowaniu i wydanie jednej decyzji administracyjnej, jest rażącym naruszeniem prawa, dającym...

VII SAB/Wa 75/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-23

ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3) wymierza Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych); 4) oddala skargę w pozostałym...
stycznia 2019 r., nosi cechy rażącego naruszenia prawa., Dokonując oceny w tej kwestii Sąd wziął pod uwagę, że dla stwierdzenia, że bezczynność organu miała charakter rażący...

VII SAB/Wa 78/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-23

ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3) wymierza Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych); 4) oddala skargę w pozostałym...
, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a)., Stosownie do § 2 ww. przepisu, Sąd, w przypadku...
1   Następne >   +2   6