Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

II FSK 2446/14 - Wyrok NSA z 2015-04-21

., dalej 'Ordynacja podatkowa'), w zw. z art. 59g ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm., dalej 'Prawo budowalne...
Administracyjnego konstrukcja opłaty legalizacyjnej wyklucza możliwość zastosowania w związku z odesłaniami z art. 49 ust. 2 i art. 59g ust. 5 tej Prawa budowlanego przepisu art...

II FSK 2400/14 - Wyrok NSA z 2015-04-21

wyklucza ze swojej natury możliwość zastosowania - w związku z odesłaniami z art. 49 ust. 2 i art. 59g ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243...
poz. 1623, dalej: 'Prawo budowlane') - art. 67a O.p. Nakaz odpowiedniego stosowania działu III drugiej z wymienionych ustaw nie obejmuje art. 67a O.p. A zatem, opłata...

II FSK 2146/14 - Wyrok NSA z 2015-04-21

możliwość zastosowania w związku z odesłaniami z art. 49 ust. 2 i art. 59g ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 ze zm., dalej...
'Prawo budowlane') art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej 'Ordynacja podatkowa'). Wskutek braku...

II FSK 857/13 - Wyrok NSA z 2015-04-08

: Ordynacją podatkową), art.59g ust.5 w związku z art.49 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.- zw. dalej: Prawem...
, że po rozważaniu zakresu odesłania przewidzianego w art.49 ust.2 Prawa budowlanego (biorąc przy tym pod uwagę materialnoprawną odmienność opłaty legalizacyjnej i kary...

II FSK 1762/14 - Wyrok NSA z 2015-04-23

legalizacyjnej wyklucza ze swojej natury możliwość zastosowania - w związku z odesłaniami z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243...
poz. 1623, dalej: 'Prawo budowlane') i art. 59g ust. 5 tej ustawy - art. 67a O.p.; nakaz odpowiedniego stosowania działu III drugiej z wymienionych ustaw nie obejmuje...

II FSK 2196/14 - Wyrok NSA z 2015-04-21

możliwość zastosowania-w związku z odesłaniami z art. 49 ust. 2 Prawa budowlanego i art. 59 g ust. 5 tej ustawy- art. 67a Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2012 r. poz.749...
w przepisie art. 59g ust. 5 Prawa budowlanego nie pozwalają na pełne zastosowanie przepisów działu III Ordynacji podatkowej., Zdaniem organu zaszła bezprzedmiotowość...

II FSK 873/15 - Wyrok NSA z 2015-09-25

. - Ordynacja podatkowa w związku z odesłaniami z art. 49 ust. 2 i art. 59g ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w wyniku błędnego zinterpretowania...
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) w zw. z art. 59f ust. 1 Prawa budowlanego, w zw. z art. 59g ust. 5 Prawa budowlanego, w zw. z art. 67a § 1 lit. c...

II FSK 277/15 - Wyrok NSA z 2015-09-25

ze swojej natury możliwość zastosowania - w związku z odesłaniami z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) i art. 59g ust...
- zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa budowlanego - przepisy odnoszące się do kar wskazanych w art. 59f tej ustawy. Należy również wyjaśnić, że zamieszczone w art. 59g ust. 5...

III FSK 161/21 - Wyrok NSA z 2021-11-17

: Konstytucja RP) w zw. z art. 49 ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm., dalej: u.p.b.), przez błędną wykładnię przesłanek 'ważnego...
' i 'umorzenie zaległości podatkowej', mimo iż przedmiotem analizy pozostaje opłata legalizacyjna uregulowana przepisami ustawy - Prawo budowlane., Spór zarysowany w sprawie...

III FSK 134/21 - Wyrok NSA z 2021-11-17

RP) w zw. z art. 49 ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm., dalej: u.p.b.), przez błędną wykładnię przesłanek 'ważnego interesu...
' i 'umorzenie zaległości podatkowej', mimo iż przedmiotem analizy pozostaje opłata legalizacyjna uregulowana przepisami ustawy - Prawo budowlane., Spór zarysowany w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   33