Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

III SA/Po 598/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-15

oraz dojść o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm...
zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego., Dlatego też, zdaniem organu, komisja konkursowa zobowiązana była odrzucić ofertę złożoną...

VI SA/Wa 1254/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-16

w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). Może być on przygotowany wyłącznie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia...
mogą odpowiedzialność przewidzianą w przepisach Prawa budowlanego. Projekt budowlany jest kwalifikowanym dokumentem podlegającym weryfikacji i zatwierdzeniu w procesie budowlanym...

VI SA/Wa 1130/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

z art. art. 12 ust. 1 pkt 4, art. 25, art. 26 i art. 93 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz w związku z art. 750 Kodeksu cywilnego poprzez zbędne zastosowanie...
określonym w ustawie prawo budowlane i jego istotne elementy wynikają z tej ustawy. Dwustronna umowa ma jedynie znaczenie pomocnicze, gdyż odpowiedzialność inspektora nadzoru...

VI SA/Wa 1131/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

wezwanie inwestora, udzielanie Inwestorowi informacji o stanie robót., Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz...
z art. art. 12 ust. 1 pkt 4, art. 25, art. 26 i art. 93 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz w związku z art. 750 Kodeksu cywilnego poprzez zbędne zastosowanie...

VI SA/Wa 1254/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-30

., Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) w związku z art. 627 i 750 k.c., organ...
07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz w związku z art. 750 Kodeksu cywilnego poprzez zbędne zastosowanie art. 750 Kodeksu cywilnego a w konsekwencji art. 66 ust. 1 lit. e...

III SA/Po 341/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-16

o świadczeniach , który w ust. 1b definiuje 'inną inwestycję', jako roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane lub wyposażenie zakładu leczniczego główny...
inwestycję, o której mowa w ust. 1, rozumie się roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm...

III SA/Po 333/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-16

w całości pominął brzmienie art.95 d ustawy o świadczeniach, który w ust. 1b definiuje inną inwestycję, jako roboty budowlane w rozumieniu art.3 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane...
, rozumie się roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186, z późn. zm.) lub wyposażenie zakładu...

II GSK 55/09 - Wyrok NSA z 2009-10-06

. Przedmiotem oceny Trybunału Konstytucyjnego był bowiem art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.), w myśl...
którego, w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55 ustawy - Prawo budowlane, właściwy...

VI SA/Wa 684/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-12

geologiczno-inżynierskie) oraz 'Prawo budowlane' (terenowe badania geotechniczne) wraz z dziesiątkami przepisów wykonawczych oraz polskich i europejskich norm technicznych...
2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych, art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, które wskazują na intencje zawarcia ww. umowy oraz zakres...

II GSK 1702/17 - Wyrok NSA z 2017-07-12

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, ze zm.) do stwierdzenia, czy podmiot narusza przepisy art. 7 ww. ustawy. Podkreślił...
i Prezes NFZ, że komisja konkursowa nie ma uprawnień do zastępowania w działaniu organów, powołanych na podstawie ustawy Prawo budowlane do stwierdzenia, czy określony...
1   Następne >   +2   +5   9