Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

II OSK 1939/09 - Wyrok NSA z 2010-12-15

administracyjnego oraz art. 59f ust. 1, 2 i 3, art. 59g ust. 1 i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn...
[...] sierpnia 2006 r., na podstawie art. 59g w związku z art. 57 ust. 7 i art. 59f ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016...

SA/Rz 2438/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-10

na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zm./ i art. 104 k.p.a., wniósł sprzeciw w sprawie wykonania...
obiektu /art. 29 ust. 2 pkt 1/. Natomiast wnioskowane obicie ścian zewnętrznych nie jest remontem w rozumieniu art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego., W odwołaniu od tej decyzji R...

II SA/Po 813/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-22

.' na działce nr 6 przy ul. J. [...] (k. 1 akt administracyjnych). Do zgłoszenia dołączono oświadczenie L.F. o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane...
2014 r., [...], Prezydent, działając na podstawie art. 30 ust. 5 oraz ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409...

II SA/Go 416/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-20

o zapewnieniu ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 i 9 oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane) oraz o ograniczeniu uciążliwości do granic...
konkretyzację w Prawie budowlanym, to stosownie do wymogów tego prawa, obiekt budowlany należy projektować, budować i utrzymywać zgodnie z przepisami i w sposób zapewniający m.in....

II SA/Rz 562/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-10-05

domaga się doprowadzenia obiektu budowlanego tj. przyłącza gazowego do stanu zgodnego z prawem i podjęcia działań prawem przewidzianym poprzez wydanie orzeczenia nakazującego...
. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 106 poz. 1126 ze zm./., Art. 19 k.p.a. nakłada na organy administracji publicznej obowiązek...

IV SA/Wr 35/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-16

na niej budynkiem, z którego można skutecznie dochodzić należności. Jeśli się ujmie przedmiotową nieruchomość w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego, to oczywistym...
2012/2013. K. K. zarejestrowany był w Powiatowym Urzędzie Pracy we L. Ś. jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku (wyrejestrowany 1 lutego 2012 r. - wniosek...

III SA/Łd 437/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-30

prawo używania tytułu technik budowlany o specjalności budownictwo ogólne. Ponadto skarżący posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe potwierdzone przedłożonymi...
w 1979 r. ukończył technikum budowlane uzyskując prawo używania tytułu - technik budowlany. Z akt administracyjnych wynika, iż pracował w wyuczonym zawodzie jako majster...

IV SA/Wr 386/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-11-08

, nie został równocześnie wyznaczony nowy likwidator, do czego zobowiązuje prawo spółdzielcze. Spółdzielnia Pracy Usług Budowlanych w likwidacji w dalszym ciągu jest wpisana...
dokumentów ustalono, że w okresie od dnia 18 lipca 1983r. do dnia 31 stycznia 2006r. był zatrudniony w Spółdzielni Pracy Usług Budowlanych - w likwidacji, W., ul...

II SA 804/02 - Wyrok NSA z 2002-11-25

handlowego pozyskującego zlecenia na roboty budowlane z proponowanym wynagrodzeniem 10 procent od wartości zlecenia. Aktualne zezwolenie obejmuje okres od 24 września 2001 r...
skarżący wskazał, że w związku z ciężką sytuacją na rynku robót budowlanych potrzebuje usług agenta Yuria M. - przez okres korzystania z jego usług otrzymywał zlecenia...

I OSK 128/14 - Wyrok NSA z 2015-07-31

prawo używania tytułu technik budowlany o specjalności budownictwo ogólne a ponadto posiadał wieloletnie doświadczenie zawodowe potwierdzone przedłożonymi świadectwami...
[...] maja 2009 r. R. N. uzyskał status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku dla bezrobotnego. W dniu [...] grudnia 2012 r. w/w złożył wniosek, w którym domagał...
1   Następne >   +2   +5   8