Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Lu 669/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-04

, mogą ubiegać się jedynie te osoby, które realizowały inwestycje na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r., Następnie organ zauważył, że w aktach sprawy...
z powyższą ustawą nie ma możliwości występowania o zwrot VAT w związku z inwestycjami nie wymagającymi pozwolenia na budowę. Oznacza to, że budowa domu jednorodzinnego...

I SA/Gl 253/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-08

budowlanego zatwierdzonego decyzją nr [...] z dnia [...] Wójta Gminy P. o pozwoleniu na budowę - nadbudowę i modernizację budynku administracyjnego, wydanej na rzecz...
pozwolenia na budowę z dnia[...]. Organ w tej mierze istotne znaczenie nadał opinii biegłego A. C. oraz orzeczeniom wydanym przez organy nadzoru budowlanego w postępowaniu...

I SA/Gl 254/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-08

., uwzględniającego dokonane odstępstwa od projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją nr [...] z dnia [...] Wójta Gminy P. o pozwoleniu na budowę - nadbudowę i modernizację budynku...
z 1999 r., który stanowił podstawę pozwolenia na budowę z dnia [...]. Organ w tej mierze istotne znaczenie nadał opinii biegłego A. C. oraz orzeczeniom wydanym przez organy...

I SA/Łd 954/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-02-07

[...] zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. Budowa nie została jeszcze zakończona. Budynek jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym...
wykonawcy. Z uwagi na brak pozwolenia na budowę, które wnioskodawczyni otrzymała dopiero w dniu 4 marca 2016 r., wykonawca do tego czasu jedynie przygotował działkę...

I SA/Rz 912/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-03-05

Wnioskodawca zamierza starać się o wydanie pozwolenia na budowę., W uzupełnieniu wniosku z dnia 30 września 2019 r., Wnioskodawca wskazał, że nieruchomość nie wchodzi...
wody. Wnioskodawca nie posiada projektu budowlanego domów, które mają być wybudowane i nie złożył jeszcze wniosku o pozwolenia na budowę. Wnioskodawca będzie zamieszczać...

I SA/Rz 788/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-14

oraz przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Prezydent Miasta decyzją z dnia {...} lipca 2019 r. nr {...} zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę...
na nieruchomości. Adresatem pozwolenia na budowę była Spółka, która zgodnie z pierwotnym planem - miała być odpowiedzialna za sprzedaż nieruchomości do zewnętrznego podmiotu...

II FSK 1742/08 - Wyrok NSA z 2009-09-30

szeregowej (chodzi m.in. o decyzję Prezydenta Miasta S. z dnia 27 grudnia 2000 r. zatwierdzającą projekt na budowę i zawierającą pozwolenia na budowę budynków...
ten nie przewidywał możliwości wydania pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego). Wadliwie również, według skarżących, powołano w/w rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej...

I SA/Wr 261/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-19

zostały decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a na rzecz inwestora zostały zbyte prawa...
w zakresie sprzedaży działek leżała wyłącznie po stronie nabywcy, który skontaktował się z podatnikiem. Także wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę na działce...

II FSK 1071/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

do końca 2015 r., z uwagi na brak pozwolenia na budowę, przy jednoczesnym wydatkowaniu ww. środków ( przychodu ) na zaliczki na budowę oraz wykonanie dokumentacji...
na brak pozwolenia na budowę. W stanie faktycznym wniosku wskazano, iż do końca 2015 r. nie zostało wydane pozwolenie na budowę, a środki pieniężne zostały wcześniej...

I SA/Wr 626/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-24

budowlany zaczyna się formalnie wydaniem przez odpowiednie organy pozwolenia na budowę. Kończy się zaś zawiadomieniem tych organów o zakończeniu budowy w rozumieniu art...
potwierdza nie tylko fakt wydania przez Starostę Powiatu W. decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego na skarżących, ale także § 7 zawartej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100