Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

VI SA/Wa 755/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-14

w oparciu o decyzję Prezydenta Miasta [...] nr [...] z [...] lutego 2010 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę firmie W. Sp. z o.o....
-technicznym realizowanej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr [...] z [...] kwietnia 2011 r. Powyższe roboty budowlane były prowadzone z istotnymi odstępstwami...

VI SA/Wa 1887/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-11

odstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego i decyzji pozwolenia na budowę nr [...] z dnia [...] listopada 2010 r., wydanej przez Starostę...
. o pozwoleniu na budowę., Druga adaptacja została przygotowana we wrześniu 2012 r. i została zatwierdzona decyzją Starosty [...] nr [...] r. z dnia [...] października 2012 r...

I SA/Łd 1022/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-04-10

wynagrodzenia dla J. M. jako kosztu uzyskania przychodu, w sytuacji gdy od jego pracy i osobistej pozycji wśród stron procesu administracyjnego zależała prawomocność pozwoleń...
na budowę, co było warunkiem uzyskania zapłaty przez Spółkę od T. P., pominięcie dowodu z ksiąg podatkowych w zakresie uzyskanego w roku 2000 przychodu dla oceny zasadności...

I SA/Łd 1022/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-04-10

wynagrodzenia dla J. M. jako kosztu uzyskania przychodu, w sytuacji gdy od jego pracy i osobistej pozycji wśród stron procesu administracyjnego zależała prawomocność pozwoleń...
na budowę, co było warunkiem uzyskania zapłaty przez Spółkę od T. P., pominięcie dowodu z ksiąg podatkowych w zakresie uzyskanego w roku 2000 przychodu dla oceny zasadności...

II SA/Gd 1380/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-06-10

projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie pochylni wewnętrznej, przebudowę wejścia do budynku oraz adaptację sanitariatów na parterze i siódmym piętrze. Nadto...
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie pochylni wewnętrznej, przebudowę wejścia do budynku oraz adaptację sanitariatów na parterze i siódmym piętrze...

II SA/Wa 1448/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-07

przez burmistrza Gminy W. pozwolenia na użytkowanie obiektu był organowi I instancji znany z urzędu. Decyzja ta stanowi sama w sobie pozwolenie na odstępstwo od obowiązku...
opinię w zakresie zgodności z przepisami bhp, był zgodny już na etapie budowy z przepisami prawa budowlanego, został też dopuszczony do użytkowania. Fakt wydania...

IV SAB/Wa 1531/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-20

') o wydanie zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla obywatela [...] O. K. w charakterze robotnika budowy dróg (znak: [...])., II. Stan sprawy...
, do Wojewody z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla obywatela [...] O. K., w charakterze robotnika budowy dróg...

IV SAB/Wa 1530/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-20

') o wydanie zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla obywatela [...] V. S. w charakterze robotnika budowy dróg (znak: [...])., II. Stan sprawy...
, do Wojewody z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla obywatela [...] V. S., w charakterze robotnika budowy dróg...

II SA/Ol 418/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-08-12

jednak jest aby dodatkowo w sposób wyczerpujący przesłuchać przesłuchanych już świadków, ewentualnych nowych świadków i skarżącego, to dopiero pozwoli na ocenę...
pracy i jakie konsekwencje ponosili skazani odmawiający pracy, ile godzin dziennie i tygodniowo pracowano, jakie czynności wykonywał skarżący, na jakich konkretnie budowach...

IV SA/Po 65/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-06

obiektywnym i precyzyjnym badaniem umożliwiającym m. in. ocenę budowy, ruchów i czynności fałdów głosowych w zwolnionym tempie, podczas oddychania oraz fonacji; badanie...
Administracyjny oddalił skargę B. P.. Wyjaśnił, że przeprowadzone, w sprawie badania pozwoliły stwierdzić, że rozpoznany u skarżącej przewlekły prosty nieżyt krtani, obrzęk...
1   Następne >   2