Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OSK 1336/10 - Wyrok NSA z 2011-09-14

jednorodzinnego w zabudowie szeregowej, zlokalizowanego przy ul. M. [...] w G., wybudowanego na podstawie decyzji z dnia [...] grudnia 1999 r. nr [...] o pozwoleniu na budowę...
zrealizowany zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta G. z dnia [...] grudnia 1999 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu B. i M. K. pozwolenia na budowę. Dlatego...

II OW 41/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-14

na podstawie decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w M. M. o zatwierdzeniu planu realizacyjnego i pozwolenia na budowę nr 7351/22/92 z dnia 18 listopada 1992 r. Z chwilą wejścia...
. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów - Dz. U. Nr 61, poz...