Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

II SA/Po 825/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-12-17

i udzieleniu pozwolenia na budowę; oddala skargę. /-/ D. Rzyminiak-Owczarczak /-/ E. Podrazik /-/ B. Drzazga W dniu 6 lutego 2007r. M. D. zwrócił się do Starosty P. z żądaniem...
wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją Starosty z dnia [..] Nr [..] zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą D. S. pozwolenia na budowę hali...

II SA/Ol 757/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-16

niejawnym wniosku Z. Ł. o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi Z. Ł. na decyzję Wojewody z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie pozwolenia na budowę...
Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę Z. Ł. na decyzję Wojewody z dnia '[...]' w przedmiocie pozwolenia na budowę., W dniu 31 grudnia 2019r. skarżący wystąpił z wnioskiem...

IV SA/Wa 1124/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-22

.), w związku z tym, że dotychczas skarżący Zakład nie uzyskał ostatecznego pozwolenia na budowę oraz w związku z uchwaleniem w dniu [...] lutego 2013 r. miejscowego planu...
decyzję o wygaśnięciu warunków zabudowy w dniu [...] listopada 2014 r., a więc w dniu kiedy decyzja Starosty M. o pozwoleniu na budowę nie była ostateczna., Wojewódzki Sąd...

II SAB/Wr 21/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-27

pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie farmy wiatrowej postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2017...
. na bezczynność Starosty J. w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie farmy wiatrowej. W tym samym dniu WSA we Wrocławiu wydał...

II SAB/Wr 24/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-27

pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie farmy wiatrowej postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2017...
. na bezczynność Starosty J. w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie farmy wiatrowej. W tym samym dniu WSA we Wrocławiu wydał...

II SAB/Wr 27/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-27

pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie farmy wiatrowej postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2017...
. na bezczynność Starosty J. w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie farmy wiatrowej. W tym samym dniu WSA we Wrocławiu wydał...

II SAB/Wr 18/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-27

pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie farmy wiatrowej postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2017...
na bezczynność Starosty J. w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie farmy wiatrowej. W tym samym dniu WSA we Wrocławiu...

II SAB/Wr 30/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-27

pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie farmy wiatrowej postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2017...
. na bezczynność Starosty J. w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie farmy wiatrowej. W tym samym dniu WSA we Wrocławiu wydał...

II SAB/Wr 22/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-31

wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie farmy wiatrowej postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 7 czerwca...
. na bezczynność Starosty J. w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie farmy wiatrowej. W tym samym dniu WSA we Wrocławiu...

II SAB/Wr 28/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-31

wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie farmy wiatrowej postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z dnia 7 czerwca...
. na bezczynność Starosty J. w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie farmy wiatrowej. W tym samym dniu WSA we Wrocławiu...
1   Następne >   +2   +5   10