Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X
  • Skarżony

I SA/Ka 1223/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-11-16

pozwolenie na budowę Wojewódzkiego Ośrodka Obliczeniowego NBP na działce nr 196. W piśmie z 19 lipca 1990 r., Wojewoda K. zwrócił się do dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w K...
do realizacji celu określonego w umowie, natomiast decyzje administracyjne dotyczące lokalizacji inwestycji i pozwolenia na budowę z mocy prawa utraciły moc, ponieważ budowa...