Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

IV SA/Wa 2505/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-01

natomiast inwestorowi niezwłoczne złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i realizację przedsięwzięcia bez zagrożenia utraty funduszy unijnych. Pomimo...
inwestycji nie może uzależniać prawidłowości nadania rygoru natychmiastowej wykonalności od faktu złożenia przez inwestora wniosku o pozwolenie na budowę. Jedynymi przesłankami...

VII SA/Wa 151/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-29

i pozwoleń na użytkowanie. Oficjalne uruchomienie [...] Kolei [...] dla pasażerów planowane jest w drugiej połowie 2015 r.'., W dniu [...] czerwca 2014 r. Prezes UTK...
w ustawie. W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym, zarządzanie infrastrukturą kolejową polega na: pkt 1 - budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej, pkt 2...

VI SA/Wa 1011/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

) budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej;, 2) prowadzeniu ruchu pociągów na liniach kolejowych;, 3) utrzymywaniu infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym...
częścią infrastruktury kolejowej, ustalił także, że strona dokonuje również budowy i utrzymania posiadanej części infrastruktury, prowadzi ruch pociągów na liniach...

VI SA/Wa 561/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-30

polega na:, 1. budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej;, 2. prowadzeniu ruchu pociągów na liniach kolejowych;, 3. utrzymywaniu infrastruktury kolejowej w stanie...
pozwalających na określenie jej mianem zarządzającego częścią infrastruktury kolejowej ustalił także, że dokonuje ona budowy i utrzymania posiadanej części infrastruktury...

I SA/Ol 592/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-12-12

, czy ich odcinków, pozwoli na ograniczenie kosztów utrzymania linii ponoszonych przez zarządcę infrastruktury, tj. P.., a tym samym spowoduje zmniejszenie strat poprzez ograniczenie...
130/11 sąd wywiódł, że na linię kolejową nie składają się same tory kolejowe, czy nawierzchnia kolejowa wraz z podtorzem i budowami inżynieryjnymi, ale również grunt zajęty...

I SA/Ol 473/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-18

Infrastruktury z dnia '[...]', Nr '[...]'. W uzasadnieniu tej decyzji wskazano, że likwidacja linii kolejowych, czy ich odcinków, pozwoli na ograniczenie kosztów utrzymania...
wywiódł, że na linię kolejową nie składają się same tory kolejowe, czy nawierzchnia kolejowa wraz z podtorzem i budowami inżynieryjnymi, ale również grunt zajęty pod te tory...