Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

IV SA/Wa 757/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-07

do dnia 31 grudnia 2005 r. W międzyczasie strona otrzymała wszelkie możliwe pozwolenia na budowę obiektu, a pierwotne zagospodarowanie terenu nie uległo zmianie., Z uwagi...
decyzji co do całego gruntu., Na wskazanej działce od lat realizowana jest inwestycja w oparciu o wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę...

IV SA/Wa 756/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-07

roku, w której ustalono okres jej ważności do dnia 31 grudnia 2005 r. W międzyczasie strona otrzymała wszelkie możliwe pozwolenia na budowę obiektu, a pierwotne...
zabudowy oraz pozwolenia na budowę, które mają na celu wybudowanie budynków rekreacji wraz z ciągami komunikacyjnymi i infrastrukturą techniczną stanowiące całość...

IV SA/Wa 758/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-07

roku, w której ustalono okres jej ważności do dnia 31 grudnia 2005 r. W międzyczasie strona otrzymała wszelkie możliwe pozwolenia na budowę obiektu, a pierwotne zagospodarowanie...
oraz pozwolenia na budowę, które mają na celu wybudowanie budynków rekreacji wraz z ciągami komunikacyjnymi i infrastrukturą techniczną stanowiące całość kompleksu...

II SA/Sz 1181/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-03

, (Dz.U. z 2015 r., poz. 1652) zezwolił D. i K. B. na usunięcie, pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę, z zastrzeżeniem art. 52 ustawy o ochronie przyrody, drzew...
właścicielem działek nr [...] i [...] położonych w S. oraz inwestorem, a także wyłącznym dysponentem pozwolenia na budowę hotelu wraz z infrastrukturą publiczną...

II SA/Kr 1323/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-18

z wewnętrzną instalacją elektryczną. Inwestycja realizowana na podstawie pozwolenia na budowę (decyzja nr [...] z 22 grudnia 2016 r. na działce nr [...] położonej...
skarżącego wyjaśnił, że widoczna na zdjęciach inwestycja jest realizowana na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 22 grudnia 2016 r.; skarżący otrzymał nową decyzję...

II OSK 1088/17 - Wyrok NSA z 2018-01-09

bowiem, że przedmiotowej sprawie nie można zmienić decyzji Starosty Z. bez uprzedniego uchylenia decyzji dot. pozwolenia na budowę, która stanowiła nie zbędny, załącznik do uzyskania decyzji...
się do nieuzasadnionego przyjęcia - za SKO - iż w przedmiotowej sprawie nie można zmienić decyzji Starosty Z. z 19 czerwca 2015 r. bez uprzedniego uchylenia decyzji dot. pozwolenia...

II SA/Bk 694/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-11-29

[...] września 2022 r., które potwierdza wydane skarżącemu pozwolenie na budowę obory w roku 1981 (k. 19). Ponadto na rozprawie skarżący przedłożył do akt decyzję PINB...
pozwolenia na budowę. Ponadto na rozprawie skarżący przedłożył mapę zasadniczą w skali 1:1000, dotyczącą spornej działki wydaną z zasobu geodezyjnego w dniu...

IV SA/Wa 2284/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

jak również decyzji Nr [...] z dnia [...].07.2002 r. zatwierdzającej projekt budowlany i pozwolenie na budowę drogi dojazdowej do siedliska. Ponadto potwierdzeniem sprawcy (K...
, jak również decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i pozwolenie na budowę drogi dojazdowej do siedliska, ewidencją gruntów założył, że utwardzenie drogi i wybudowanie oświetlenia...

II OSK 2181/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

zawartych w ustawie o lasach. Uzyskanie decyzji o wyłączeniu z produkcji wymagane jest bowiem dopiero na etapie pozwolenia na budowę. Podnosząc powyższe zarzuty Odwołujący...
decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej, tuż przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; w przypadku...

IV SA/Wa 54/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-24

[...], na którym zgodnie z pozwoleniem na budowę znajduje się dom jednorodzinny. Zawnioskowano o zapewnienie rezerwy terenu ok. 5-7 m pod przyszłą drogę, która umożliwi również komunikację...
[...], na którym zgodnie z pozwoleniem na budowę znajduje się dom jednorodzinny. Zawnioskowano o zapewnienie rezerwy terenu ok. 5-7 m pod przyszła drogę, która umożliwi...
1   Następne >   +2   +5   9