Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Po 447/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-01

', 'Spółka', 'strona' lub 'skarżąca') zatwierdzenia projektu budowlanego zmian i udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie zmian objętych wnioskiem inwestora o zmianę...
[...] 2011 r.) udzielającą Spółce pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pod nazwą: Wytwórnia [...] oraz [...], na działkach położonych w obrębie [...], gm...

II SA/Ol 339/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-06-26

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie pozwolenia na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; II. zasądza od Wojewody na rzecz...
, inwestor), o udzielenie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej A (wieża kratowa '[...]' o wysokości '[...]'m. n.p.t.) wraz z infrastrukturą techniczną...

II OSK 1804/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

[...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji zmienionej decyzją w sprawie pozwolenia na budowę 1. uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję, 2. zasądza...
[...] stycznia 2018 r. nr [...] o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego 'A' stanowiącego I etap inwestycji zespołu zabudowy mieszkalnej, wielorodzinnej...

II SA/Lu 96/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-05

decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia [...]., w której organ zawarł obowiązek rozebrania po zakończeniu budowy istniejących budynków znajdujących się na terenie posesji...
wnioskiem. Organ I instancji podniósł też, że zgodnie z obowiązującym w dniu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego...

II SA/Po 1386/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-09

skarżącego odbyło się to w warunkach samowoli budowlanej, natomiast w ocenie inwestora roboty budowlane wykonane zostały w okresie obowiązywania uzyskanego pozwolenia na budowę...
zabudowy niezależnie od działań organów nadzoru budowlanego podejmowanych co do robót budowlanych rozpoczętych bądź prowadzonych bez wymaganego pozwolenia na budowę...

II SA/Ke 252/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-05-23

. znak: [...] o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY [...] w miejscowości Chroberz na działce oznaczonej w ewidencji gruntów...
w Pińczowie wpłynął wniosek Spółki o wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości...

II SA/Ke 487/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-10-18

Wojewody z dnia [...] w przedmiocie zmiany decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Wojewoda...
i zmiany decyzji ostatecznej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej A.B. pozwolenia na budowę budynku usługowo-handlowo-mieszkalnego z wewnętrznymi instalacjami...

II SA/Łd 982/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-25

o uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę. W odpowiedzi organ potwierdził, że pismo wpłynęło do niego w dniu 30 kwietnia 2015 roku, jednakże nie odnosiło się ono do planu...
złożone w dniu 30 kwietnia 2015 roku przez Spółkę zatytułowane informacja o uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę dotyczy wyłożonego do publicznego wglądu projektu...

II OSK 1984/17 - Wyrok NSA z 2019-06-12

do publicznego wglądu, a odnoszącej się do informacji o uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę. W odpowiedzi organ potwierdził, że pismo wpłynęło do niego w dniu...
o pozwoleniu na budowę. Z tych powodów - w ocenie Wojewody - powstała sprzeczność ustaleń planu z wydaną wcześniej prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę., W odpowiedzi...

II OSK 3033/19 - Wyrok NSA z 2020-05-25

na podstawie wcześniej wydanego pozwolenia na budowę na dwóch działkach ewidencyjnych obiekt budowlany, to budynek o długości 21,6 m, szerokości 11,7 m i wysokości 11,5 m...
do takiego stadium, w którym w przypadku legalnej budowy obowiązuje zawiadomienie o jej zakończeniu lub wystąpienie z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na jej użytkowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100