Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

IV SA/Wa 519/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-27

sześćdziesiąt groszy), w tym: tytułem opłaty kwotę 180 złotych (sto osiemdziesiąt złotych), tytułem 22 % podatku od towarów i usług kwotę 39,60 złotych (trzydzieści...
ustanowionego z urzędu, opłaty (...) sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

II SA/Rz 151/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-29

), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...
i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług (§ 4 ust. 3 rozporządzenia)., W myśl...

II SA/Lu 551/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-02-26

z urzędu kwotę 306,20 zł (trzysta sześć złotych i dwadzieścia groszy), w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług...
skarżącej z urzędu obejmuje wynagrodzenie na rzecz pełnomocnika w wysokości 295,20 zł, w tym 55,20 zł z tytułu podatku od towarów i usług oraz niezbędne i udokumentowane...

II SA/Ol 987/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-05-20

, opłaty, o których mowa w ust. 1 sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...
do wniesienia skargi kasacyjnej,, - 26,40 zł podatek od towarów i usług od tej czynności,, - 34 zł udokumentowana opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwa,, - 3zł...

IV SA/Wa 997/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-29

pięć 20/100) złotych stanowiącą 23 % podatku od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] marca 2011 r...
przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.). Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca...

II SA/Rz 801/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-08-31

prawnemu K. M. od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie kwotę 147,60 zł (słownie: sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), w tym podatek od towarów...
i usług w kwocie 27,60 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. Wyrokiem z dnia 29 kwietnia 2015 r...

II OZ 872/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-02

czterdzieści sześć 40/100) złotych zawierającą należny podatek od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w postępowaniu...
(120,00 zł oraz 26,40 zł jako 22% podatku od towarów i usług) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu zażaleniowym orzeczono na podstawie art...

IV SA/Wa 920/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-30

osiemdziesiąt złotych), tytułem 22% podatku od towarów i usług- kwotę 39, 60 złotych (trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy). Postanowieniem z dnia 17 sierpnia...

IV SA/Wa 2085/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-10

jest spółka cywilna jako jednostka organizacyjna - w prawie publicznym dotyczy to przykładowo statusu podatnika podatku od towaru i usług - zob. art. 15 ust. 1 ustawa z dnia...
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). W orzecznictwie dostrzeżono ten problem już w pierwszych latach...

II SA/Łd 839/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-13

[...] kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych powiększoną o podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu. LS Decyzją...
zaś o przyznaniu pełnomocnikowi z urzędu żądanego wynagrodzenia, powiększonego o należny podatek od towarów i usług wobec złożonego przezeń oświadczenia, iż koszty...
1   Następne >   +2   +5   +10   23