Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

SA/Sz 523/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-06-20

od towarów i usług. Jest to bowiem opłata za czynność nie wymienioną w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....
. z dnia 08 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług - oddala skargę. Decyzją z dnia 8.02.2000 r. (...) wydaną na podstawie art. 19, art. 33 ust. 11...

VI SA/Wa 2573/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-20

towarowego, a zgodnie z art. 29a. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, a obrotem jest wszystko, co stanowi...
[...] nr [...]:, - w pkt 1 stwierdził wygaśnięcie z dniem [...] listopada 2014 r. prawa ochronnego na ww. znak towarowy w części dotyczącej wszystkich towarów i usług z klas...

FSK 1053/04 - Wyrok NSA z 2005-01-24

Jeśli zakup nie podlega ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, to nabywca...
. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 1999 r. - oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 23 grudnia 2003 r. I SA/Ka 2769/02 Naczelny...

VI SA/Wa 1389/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-12

. zgłoszony do ochrony 30 listopada 2011 r. nr [...], w części dotyczącej towarów i usług z klas:, 7: elektronarzędzia; pistolety klejowe; pistolety dozujące klej elektryczne, 9...
handlowych lub reklamowych, także online przy zastosowaniu sieci komputerowych; usługi marketingowe, promocja sprzedaży; dystrybucja próbek towarów i materiałów w celach...

VI SA/Wa 2039/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-08

w zakresie podatków; usługi w zakresie doradztwa księgowego w zakresie sporządzania zeznań podatkowych; usługi w zakresie doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności...
w zakresie doradztwa obejmującego nabywanie przedsiębiorstw; usługi w zakresie doradztwa w zakresie zwrotu podatku w rachunkowości; usługi w zakresie doradztwa w zakresie...

VI SA/Wa 333/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-09

praw do znaku towarowego (100 zł bez podatku od towarów i usług). Jej wysokość sugeruje, że wynagrodzenie należne cedentowi miało mieć jedynie wymiar symboliczny...
hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego'. Działalność ta obejmowała zatem nie tylko usługi oferowane w tym samym czasie przez kolejnych pracodawców W. R...

VI SA/Wa 2231/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

, iż '(...) wyraz IDEA pojawia się w wielu znakach towarowych, jako oddzielny wyraz lub łącznie z innymi elementami, służących do określania analogicznych towarów lub usług'. Ponadto...
była niedopuszczalna, muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki:, - jednorodzajowość towarów/usług do oznaczania których porównywane znaki towarowe są przeznaczone,, - podobieństwo...

VI SA/Wa 2232/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

, wyceny do celów podatków, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług (klasa 36); usługi przesyłania danych za pośrednictwem sieci komputerowych, usługi przesyłania...
, iż '(...) wyraz IDEA pojawia się w wielu znakach towarowych, jako oddzielny wyraz lub łącznie z innymi elementami, służących do określania analogicznych towarów lub usług'. Ponadto...

II GSK 3680/15 - Wyrok NSA z 2017-09-14

bez podatku od towarów i usług). Jej wysokość sugeruje, że wynagrodzenie należne cedentowi miało mieć jedynie wymiar symboliczny. W takiej sytuacji również symboliczne...
'. Działalność ta obejmowała zatem nie tylko usługi oferowane w tym samym czasie przez kolejnych pracodawców W. R., ale dodatkowo prowadzona była pod firmą wykorzystującą element...

VI SA/Wa 687/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

prawa ochronnego na znak towarowy L'EASY o nr [...] w zakresie usług zawartych w klasie 35, tj.: 'grupowanie towarów osób trzecich w sklepach i/lub hurtowniach...
ich oglądania i dokonywania zakupów; pośrednictwo w zakresie sprzedaży towarów i usług; usługi agencyjne w zakresie sprzedaży towarów; wynajem maszyn i urządzeń biurowych...
1   Następne >   +2   4