Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

SA/Bk 366/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-06-11

1. Z przepisu art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ wynika przede wszystkim...
. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. Urząd Skarbowy decyzją z dnia 24 listopada 1997 r. na podstawie art. 9, art. 10, art...

III SA 810/97 - Wyrok NSA z 1998-04-17

ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ spod działania tejże ustawy czynności polegających...
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, gdyż strony umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa 'P. -G. 'w upadłości były podatnikami podatku...

SA/Gd 1818/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-03-24

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też będzie wyłączona z opodatkowania tym podatkiem /art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów...
Skarbowy dokonał w stosunku do Zakładu Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa w likwidacji ostatecznego wymiaru podatku od towarów i usług należnego za okres września...

I SA/Gd 1097/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-06-26

Przedsiębiorstwa Obiektów Użyteczności Publicznej 'B.-B.' w B. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 22 maja 1996 r. (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług...
z przepisami art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ stawką 22 procent. Powyższe...

SA/Rz 2347/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-04-11

jako ordynacja podatkowa/, art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm. -powoływanej...
dalej jako ustawa o VAT/ oraz par. 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług...

SA/Kr 2805/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-02-26

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym w październiku 1993 r., decydował fakt, czy sprzedany obiekt stanowił taki...
części przedsiębiorstwa', w związku z czym należało przychód uzyskany z tej sprzedaży opodatkować podatkiem od towarów i usług, gdyż nie miał do niej zastosowania art. 3 ust...

III SA 1735/97 - Wyrok NSA z 1998-12-18

1. Z treści art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ wynika, że skutki...
faktycznego zaprzestania wykonywania tych czynności., 2. Przepisy prawa podatkowego, a w szczególności ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...

III SA 955/97 - Wyrok NSA z 1998-10-15

i obowiązki po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym nie oznacza jeszcze, że w zakresie podatku od towarów i usług posiada pełne następstwo po podatniku tego podatku...
., Z merytorycznego zaś punktu widzenia żądanie wniosku jest oparte na podstawie art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...

SA/Sz 2724/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-01-22

zakład. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Uregulowanie prawne zawarte w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...
na uregulowanie zawarte w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. W postępowaniu upadłościowym również może dojść do sprzedaży...

SA/Sz 2295/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-11-04

W sformułowaniach - art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, określił i ustalił Zakładom SA w S. zobowiązanie podatkowe za miesiąc styczeń 1997 r., - w podatku od towarów...
1   Następne >   2