Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

I SA/Lu 785/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-19

. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania W. L. od decyzji Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego z dnia...
postępowania z art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej, zaskarżoną decyzją odmówił uchylenia w/w decyzji ostatecznej., Od tej decyzji W. L. złożyła odwołanie, w którym stwierdziła...

II FSK 1115/05 - Wyrok NSA z 2006-09-06

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ - zwana dalej Ord. pod. stanowiła podstawę do umorzenia postępowania., W związku z tym, w ocenie...
postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy,, 2. naruszenia art. 208 i art. 233 par. 1 pkt 2 lit. 'a' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U....

II SA/Ol 155/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-05-15

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz...
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

IV SAB/Gl 3/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-27

. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Zakres kognicji sądu administracyjnego jest czytelny i sąd...
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...

IV SAB/Gl 361/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-27

1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Zakres kognicji sądu administracyjnego jest czytelny...

IV SA/Gl 225/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-12

i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia...
w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., Zakres kognicji sądu...

II SAB/Ol 80/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-06-26

lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie k.p.a., postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy Ordynacja podatkowa...
podatkowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej poprzez skonsolidowanie tego systemu i powołanie w ich miejsce Krajowej Administracji Skarbowej podporządkowanej ministrowi...

II SAB/Ol 30/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-11-08

Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy...
. 1 ustawy wprowadzającej. Celem tych regulacji było zlikwidowanie odrębnych od siebie organizacji administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej poprzez...

II SAB/Ol 6/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-07-10

ustawy Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, oraz postępowań, do których mają zastosowanie...
organizacji administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej poprzez skonsolidowanie tego systemu i powołanie w ich miejsce Krajowej Administracji...

I OSK 175/08 - Wyrok NSA z 2009-01-22

od załatwienia sprawy funkcjonariuszy dokonujących odprawy celnej w tym dniu. Obowiązek wyłączenia ich od tej sprawy wynikać miał z art. 130 Ordynacji podatkowej. Po drugie...
1   Następne >   2