Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Łd 209/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-12-16

w W. na bezczynność W. G. prowadzącego działalność pod Firmą B z siedzibą w Ł. w sprawie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. dc II SAB/Łd 209/21...
., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą B z siedzibą w Ł., w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarżące Stowarzyszenie wniosło o zobowiązanie W.G....

II SAB/Łd 40/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-16

. na bezczynność Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. przedmiocie udzielenia informacji publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę. LS W dniu 9. lipca 2008...
do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. pełnej dokumentacji dotyczącej przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonej w Regionalnej...

II SAB/Wa 797/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-22

[...] września 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącemu J. S. uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 (sto) złotych...
. J.S. wnioskiem z dnia [...] września 2016 r., na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Łd 33/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-05-05

roku sprawy ze skargi Stowarzyszenia 'A' w W. na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. LS W dniu 26...
. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarżące Stowarzyszenie wnioskiem z [...] października 2014 r. roku wystąpiło do Prezydenta Ł. o udostępnienie informacji...

IV SAB/Po 18/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-09

Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Dyrektora...
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) r., Nr (...), w sprawie udostępniania informacji publicznej przez Agencję Restrukturyzacji...

II SAB/Łd 59/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-22

2009 r. przy udziale - sprawy ze skargi D. R. na bezczynność Wójta Gminy L. w przedmiocie zamieszczenia informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej postanawia...
odrzucić skargę. Wnioskiem z dnia 1.października 2007. D. R., powołując się na treść art. 1- 4 ustawy z dnia 6.września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SAB/Bd 54/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-09-01

Komendanta Miejskiego Policji w B. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. Wnioskiem z dnia [...] skarżący M. J. zwrócił...
się do Komendanta Miejskiego Policji w B. o udostępnienie informacji publicznej obejmującej m.in. następujące informacje:, 1. (pkt 1-2 wniosku) ile razy podkom. Z. S. - Naczelnik...

II SAB/Łd 60/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-22

2009 r. przy udziale - sprawy ze skargi D. R. na bezczynność Rady Gminy L. w przedmiocie zamieszczenia informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej postanawia...
odrzucić skargę. Wnioskiem z dnia 1.października 2007. D. R., powołując się na treść art. 1- 4 ustawy z dnia 6.września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...

II SAB/Łd 113/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-12-18

roku sprawy ze skargi A. B.-W. na bezczynność Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Ł. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: 1. odrzucić...
na bezczynność 'Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Ł.' w sprawie udostępnienia informacji publicznej. W treści skargi wyjaśniła, że zaskarża bezczynność Prezydenta...

II SA/Po 408/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-14

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] im M. K. w S. z dnia [...] maja 2016 roku Nr [...] w przedmiocie opłaty za udostępnienie informacji publicznej postanawia odrzucić...
. (dalej jako: Dyrektor), w przedmiocie wyznaczenia opłaty w dostępie do informacji publicznej. Zaskarżonemu aktowi zarzucono naruszenie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   100