Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ol 208/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-05-07

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji; II. orzeka...
zwrotu kosztów postępowania sądowego. W dniu 20 grudnia 2012 r. P.B. wystąpił drogą elektroniczną (e-mail) o udostępnienie informacji publicznej: 1) treści dwóch losowo...

II OSK 2079/10 - Wyrok NSA z 2012-01-19

opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej., Odwołanie od decyzji wniosło Stowarzyszenie Zwykłe 'Klub [...]' w O., dalej zwane Stowarzyszeniem, przesyłając je listem...
z dnia [...] grudnia 2009r. nr [...] dowiedziało się z Biuletynu Informacji Publicznej, w którym informacja o tej decyzji została podana w dniu 16 grudnia 2009 r...

II SA/Lu 474/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-16

Zakładu Karnego z dnia [...] maja 2021 r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. oddala skargę; II. przyznaje radcy prawnemu K. Ł. od Skarbu Państwa...
r. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Decyzja została wydana w następującym stanie sprawy:, Wnioskiem z [...] lutego 2021 r. skarżący wystąpił...

II SA/Rz 358/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-06-26

z czynności podejmowanych w toku tego postępowania. Zgłoszone żądanie nie odpowiada regulacjom ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie Organ przekazał wyżej...
dostępu do informacji publicznej. Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2012 r., nr [...] WINB stwierdził, że odwołanie J. P. jest niedopuszczalne. W uzasadnieniu wskazał...

II SA/Lu 963/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-13

. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
- po rozpatrzeniu odwołania [...] Sp. z o.o. we W.od decyzji Burmistrza Miasta z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - utrzymał w mocy...

II OSK 1509/15 - Wyrok NSA z 2015-11-25

na poczcie w dniu 11 lutego 2014 r. pismo skierowane do Urzędu [...] o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej decyzji Starosty N. z [...] grudnia 2011 r. Twierdziła...
w G. zainicjowała postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej. W związku z tym twierdziła, że podmiot ten dowiedział się o decyzji 5 lutego 2014 r...

II OSK 1510/15 - Wyrok NSA z 2015-11-25

do Urzędu [...] o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej decyzji Starosty N. z [...] kwietnia 2012 r. Twierdziła też, że na spotkaniu w dniu 5 lutego 2014 r...
udostępnienia informacji publicznej. W związku z tym twierdziła, że podmiot ten dowiedział się o decyzji 5 lutego 2014 r. lub najpóźniej w dniu nadania pisma w sprawie...

II OSK 1513/15 - Wyrok NSA z 2015-11-25

. pismo skierowane do Urzędu [...] o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej decyzji Starosty N. z [...] kwietnia 2012 r. Twierdziła też, że na spotkaniu w dniu 5...
postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej. W związku z tym twierdziła, że podmiot ten dowiedział się o decyzji 5 lutego 2014 r. lub najpóźniej w dniu nadania...

VII SA/Wa 1458/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-20

ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) wyjaśnił, iż ustawa ta reguluje odrębny tryb udzielenia...
informacji publicznej. Stosownie do przepisu art. 1 ust. 2 tejże ustawy jej przepisy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmiennie zasady i tryb dostępu...

II OSK 2327/13 - Wyrok NSA z 2015-04-29

podejmowanych w toku tego postępowania. Zgłoszone żądanie nie odpowiada regulacjom ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie organ przekazał wyżej wymienionemu...
, że jest to decyzja o odmowie dostępu do informacji publicznej. Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2012 r. organ odwoławczy stwierdził, że odwołanie jest niedopuszczalne. W ocenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100