Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

IV SA/Wr 168/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-21

odbytych krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych. Uzasadniając decyzję organ pierwszej instancji wskazał, że strona prowadzi działalność gospodarczą, a załączone zaświadczenia...
nie prowadził w 2018 r. działalności gospodarczej., W tej sytuacji organ pierwszej instancji zastosował przepis § 7 rozporządzenia nakazujący wobec braku możliwości ustalenia...

III SA/Gd 422/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-02

wynagrodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej, w wyniku odbytych ćwiczeń wojskowych w dniach 4 - 13 grudnia 2017 r. w wysokości 8 zł 38 gr., W uzasadnieniu wydanej decyzji...
działalności gospodarczej w związku z odbytymi w Jednostce Wojskowej Nr [...] w [...] ćwiczeniami wojskowymi w dniach 4 - 13 grudnia 2017 r. W związku z odbytymi...

III SA/Gd 723/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-03

. o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z odbytymi w dniach 12.10.2020 r...
przedłożył informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej wobec czego wysokość kwoty dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu w tym przypadku stwierdza...

OPK 12/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-06-11

ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe /Dz.U. nr 13 poz. 155/, działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym...
działalności gospodarczej, z powodu odbywania przez odwołującego ćwiczeń wojskowych po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium...

III SA/Gd 484/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-27

z prowadzonej działalności gospodarczej w wyniku odbytych ćwiczeń wojskowych., W uzasadnieniu organ wskazał, że L. P. złożył w dniu 23 grudnia 2016 r. wniosek o wypłatę...
należnego świadczenia rekompensującego utracony dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi w dniach od 12 do 23 września...

SA/Wr 2594/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-02-17

Gdy poborowy, będący właścicielem gospodarstwa rolnego, prowadzi jednocześnie inną, nierolniczą działalność gospodarczą, komisje poborowe mogą odmówić jego żądaniu...
odroczenia służby wojskowej ze względu na prowadzenie gospodarstwa rolnego, jeżeli charakter i rozmiar pozarolniczej działalności gospodarczej poborowego wyłączają możliwość...

II SA/Bd 101/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-04-09

. odmówił Rafałowi C., wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za okres odbytych ćwiczeń wojskowych...
8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, świadczenie rekompensujące stanowi kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni...

II SA/Sz 128/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-04-25

prowadzonej działalności gospodarczej. Do wniosku strona dołączyła zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych z dnia 29 września 2018 r., ewidencję przychodów za okres od 1...
., świadczenie rekompensujące stanowi kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych...

IV SA/Wr 658/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-04-08

przez poborowego przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego albo innej działalności gospodarczej. W uzasadnieniu przedmiotowej decyzji, organ wskazał, że powoływana przez skarżącego...
okoliczność prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej (transportowej) i związania umowami handlowymi nie stanowi wystarczającej przesłanki umożliwiającej udzielenie...

IV SA/Po 404/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-03-05

studiów zmuszony został przerwać naukę i podjąć działalność gospodarczą dla zapewnienia bytu sobie i rodzicom., Składając ten wniosek P. G. powołała się na treść art. 39...
, że na uruchomienie działalności gospodarczej zostały zaciągnięte kredyty, a ponadto, że opiekuje się chorymi rodzicami, a w szczególności ojcem., Komendant Wojskowej Komendy...
1   Następne >   +2   +5   8