Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

II SA/Op 435/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-12

przepis ten stanowi normatywną podstawę prawa do informacji publicznej poprzez nieprawidłowe nałożenie opłaty za dostęp do informacji publicznej, stanowiące faktyczne...
ograniczenie tego prawa;, 2) art. 7 ust. 2 u.d.i.p., w zakresie w jakim przepis ten stanowi o bezpłatności dostępu do informacji publicznej, poprzez nieuzasadnione nałożenie...

I OZ 324/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-08

na opłatę w dostępie do informacji publicznej., W uzasadnieniu wskazano, że bez jednoznacznego określenia przez podmiot zobowiązany jaki charakter ma pismo informujące o opłacie...
do informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2015 r., sygn. akt IV SA/Gl 927/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...

IV SA/Gl 399/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-08-01

niejawnym sprawy ze skargi J. S. na pismo Wójta Gminy N. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za dostęp do informacji publicznej w kwestii wniosku strony...
skargi do sądu administracyjnego., W odpowiedzi Wójt Gminy N., w piśmie z dnia 25 stycznia 2017 r., wskazał, że przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej...

IV SA/Gl 927/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-12-15

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.B. na akt [...] Izby Aptekarskiej w K. z dnia [...]r. w przedmiocie ustalenia opłaty za dostęp do informacji publicznej w związku...
uchybił terminowi ze swojej winy, jest on bowiem dobrze zaznajomiony z przepisami w zakresie dotyczącym dostępu do informacji publicznej, na co w szczególności wskazuje...

II SA/Lu 376/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-16

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) - jest Biuletyn Informacji Publicznej, służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej...
w Biuletynie Informacji Publicznej, co potwierdza przedłożony przez nich wydruk tej strony (k. 8). Wprawdzie, jak wskazuje organ, na stronach internetowych organu...

IV SA/Wa 1684/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-12

teleinformatycznym (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. 2016 r., poz. 1764). Zaznaczyć jednocześnie trzeba, że chociaż...
, że Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców ma nadal swoją siedzibę w [...] przy ul. [...], co potwierdza również informacja na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej...

I OZ 1180/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

administracyjnych w związku ze skierowanymi wnioskami o dostęp do informacji publicznej. Nie była ona profesjonalnym pełnomocnikiem, od którego można byłoby oczekiwać takiej organizacji...
udzielenia informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 14 czerwca 2018 r. sygn. akt II SAB/Rz 56/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie Sąd...

II OZ 565/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

. Jest to o tyle istotne, że Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
(państwowym) Biuletynie Informacji Publicznej, jako jedyny adres organu) zamiast na adres korespondencyjny po upływie terminu do wniesienia skargi, należy uznać...

II SAB/Rz 56/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-06

dedykowanym do sporządzania i wnoszenia skarg do sądów administracyjnych w związku ze skierowanymi wnioskami o dostęp do informacji publicznej. Nie była ona profesjonalnym...
Dyrektora Zespołu Szkół nr [...] im. [...] w [...] w sprawie udzielenia informacji publicznej - postanawia - odmówić przywrócenia terminu. Postanowieniem z dnia 14 czerwca...

I OZ 1127/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-22

udostępnienia informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Po 204/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że wraz z datowaną na dzień 12 stycznia 2018 r. (data wpływu do organu 12 lutego...
1   Następne >   +2   +5   +10   14