Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X

II GSK 1788/14 - Postanowienie NSA z 2015-10-20

[...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia patentu europejskiego na wynalazek postanawia: 1. uchylić zaskarżony wyrok; 2...
2013 r. nr Sp. [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania., I, Sąd I instancji za podstawę rozstrzygnięcia przyjął następujące ustalenia., Postanowieniem...

I GSK 2127/18 - Postanowienie NSA z 2022-01-12

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu z dnia [...] czerwca 2017 r. ; nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego postanawia: 1. uchylić...
: strona skarżąca) uchylił postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu z [...] czerwca 2017 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego...

III SA/Lu 144/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-11

niejawnym sprawy ze skargi W. N. na postanowienie Szefa Służby Celnej z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego...
w Lublinie skargę na postanowienie Szefa Służby Celnej z dnia [...] lutego 2010 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby...

III SA/Lu 297/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-16

. na posiedzeniu M.B. na decyzję Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej z dnia [...] kwietnia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie : zawieszenie postępowania administracyjnego...
., Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania przed organem odwoławczym., Stosownie do art.13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

III SA/Lu 128/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-27

niejawnym sprawy ze skargi M. S. na postanowienie Szefa Służby Celnej z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego...
na postanowienie Szefa Służby Celnej z dnia [...] lutego 2010r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby celnej...

III SA/Lu 150/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-17

niejawnym sprawy ze skargi P. G. na postanowienie Szefa Służby Celnej z dnia [...] lutego 2010 r., nr [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie...
z dnia [...] lutego 2010 r., nr [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby celnej., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje...

II FW 14/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-14

ze skargi T.K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 12 kwietnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowań egzekucyjnych postanawia...
., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowań egzekucyjnych., Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu pismem z dnia 2 grudnia 2013 r. zwrócił...

III SA/Lu 139/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-04

niejawnym sprawy ze skargi B. P. na postanowienie Szefa Służby Celnej z dnia [...] lutego 2010 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego...
na postanowienie Szefa Służby Celnej z dnia [...] lutego 2010 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby celnej...

III SA/Lu 162/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-25

sprawy ze skargi M. K. na postanowienie Szefa Służby Celnej z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie...
Szefa Służby Celnej z dnia [...] lutego 2010r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby celnej., W odpowiedzi...

III SA/Lu 183/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-15

niejawnym sprawy ze skargi K. M. na decyzję Szefa Służby Celnej z dnia [...] lutego 2010 r. Nr [...] w przedmiocie : odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego...
. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby., Zgodnie z atr.13 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo...
1   Następne >   +2   +5   8