Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Kr 595/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-03

. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego; oddala skargę. Pismem z dnia 8 listopada 2021 r. A. G., M. G., T. G. i P. G. złożyli wniosek o zawieszenie wszczętego...
zniszczonych akt i do czasu zakończenia postępowania w tym przedmiocie zasadne jest zawieszenie wszczętego postępowania., Prezydent Miasta Krakowa postanowieniem z dnia 6...

I SA/Sz 181/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-20

zwrócił się do organu z wnioskiem o zawieszenie postępowania, wyjaśniając, że podatnik w 2003 r., pomimo figurowania w Centralnej Ewidencji Pojazdów jako właściciel, sprzedał...
. Wobec tego, zdaniem pełnomocnika strony, zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego stało się konieczne. Do wniosku załączono kopię pozwu...

I SA/Sz 184/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-20

podatnika zwrócił się do organu z wnioskiem o zawieszenie postępowania, wyjaśniając, że podatnik w 2003 r., pomimo figurowania w Centralnej Ewidencji Pojazdów...
. Wobec tego, zdaniem pełnomocnika strony, zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego stało się konieczne. Do wniosku załączono kopię pozwu...

I SA/Sz 182/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-20

zwrócił się do organu z wnioskiem o zawieszenie postępowania, wyjaśniając, że podatnik w 2003 r., pomimo figurowania w Centralnej Ewidencji Pojazdów jako właściciel, sprzedał...
. Wobec tego, zdaniem pełnomocnika strony, zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego stało się konieczne. Do wniosku załączono kopię pozwu...

I SA/Sz 183/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-20

zwrócił się do organu z wnioskiem o zawieszenie postępowania, wyjaśniając, że podatnik w 2003 r., pomimo figurowania w Centralnej Ewidencji Pojazdów jako właściciel, sprzedał...
. Wobec tego, zdaniem pełnomocnika strony, zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego stało się konieczne. Do wniosku załączono kopię pozwu...

I SA/Sz 186/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-20

podatnika zwrócił się do organu z wnioskiem o zawieszenie postępowania, wyjaśniając, że podatnik w 2003 r., pomimo figurowania w Centralnej Ewidencji Pojazdów...
. Wobec tego, zdaniem pełnomocnika strony, zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego stało się konieczne. Do wniosku załączono kopię pozwu...

I SA/Sz 185/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-04-20

podatnika zwrócił się do organu z wnioskiem o zawieszenie postępowania, wyjaśniając, że podatnik w 2003 r., pomimo figurowania w Centralnej Ewidencji Pojazdów...
. Wobec tego, zdaniem pełnomocnika strony, zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego stało się konieczne. Do wniosku załączono kopię pozwu...

I SA/Kr 1116/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-15

., sygn. akt l SA/Kr 200/19., Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie zaistniała przesłanka do obligatoryjnego zawieszenia postępowania określona w art. 201 § 1 pkt 7...
istnieje bowiem zależność polegająca na tym, że wynik postępowania sądowoadministracyjnego będzie bezpośrednio rzutował na treść decyzji. Ponadto, zawieszenie postępowania...

I SA/Lu 641/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-04-14

[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie podatku od środków transportowych za lata 1998- 2000 oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem...
postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2003r., Nr [...] - w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku...

II FSK 1672/11 - Wyrok NSA z 2013-04-18

podatnika zwrócił się do organu z wnioskiem o zawieszenie postępowania wyjaśniając, że podatnik w 2003 r., pomimo figurowania w Centralnej Ewidencji Pojazdów jako właściciel...
. Postanowieniem z dnia 11 października 2010 r. organ podatkowy I instancji odmówił zawieszenia postępowania. Pełnomocnik złożył zażalenie na ww. postanowienie o odmowie...
1   Następne >   +2   +5   11