Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol

II OZ 697/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-01

w przedmiocie warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu wniosku A. M. i P. M. (dalej jako skarżący...
w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej/bliźniaczej wraz z układem...

II OZ 130/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-09

ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia 16 grudnia 2020 r., sygn. akt II SA/Bk 788/20...
Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2020 r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie...

II OZ 728/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-13

2016 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu postanawia: oddalić zażalenie Zaskarżonym postanowieniem z dnia 15 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Rz...
, na wniosek B.C. warunki zabudowy dla inwestycji mającej polegać na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, miejscami postojowymi i zjazdem...

II OZ 750/22 - Postanowienie NSA z 2022-12-13

/426/2434/80/2021 w przedmiocie warunków zabudowy terenu postanawia: oddalić zażalenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu wniosku M. P. (dalej...
., nr SKO.II/426/2434/80/2021 w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie...

II OZ 479/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. Wspólnota...
., nr [...] i przekazującą do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji sprawę dotyczącą odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego...

II OZ 1245/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-05

., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 4 września 2018 r., sygn. akt IV SA...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] kwietnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia...

II OZ 479/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] października 2010 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie Wspólnota...
warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym, przewidzianej do realizacji na działce o numerze...

II SA/Sz 107/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-06

roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku G. W. o wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] r. nr [...] ustalającej warunki zabudowy dla zmiany sposobu...
postępowania w sprawie warunków zabudowy p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania wykonania decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] r. nr [...] ustalającej warunki zabudowy...

II OZ 345/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Odwoławczego w P. z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu postanawia: oddalić zażalenie Postanowieniem z dnia 7 lutego 2008 r., sygn. akt II SA...
. z dnia [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu., Uzasadniając powyższe orzeczenie Sąd pierwszej instancji podał, iż Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości...

II OZ 822/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-26

ustalenia warunków zabudowy postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 14 maja 2019 r., sygn. akt II SA/Gd 259/19...
Odwoławczego w Gdańsku [...] stycznia 2019 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy, na podstawie art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100